اولین سمینار معرفی برنامه تغذیه‌ای تکمیلی رویال در گندم روز دوشنبه ۲۲ آبان در بهبهان برگزار شد.

سمینار ترکیب هوشمندانه رویال در بهبهان

تولید گندم در هر کشوری از جنبه های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اهمیت دارد و افزایش میزان تولید و بهره وری از اهداف اغلب کشور های دنیا است. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به دلیل واقع شدن بخش اعظمی از سطح آن در کمربند خشکی کره زمین و محدودیت هایی که کاهش بارندگی و ذخایر آبی ایجاد کرده اند تولید گندم و سایر محصولات کشاورزی اهمیت بیشتری پیدا می کند. در حال حاضر ۳۴ درصد سطح زیر کشت گندم به کشت آبی اختصاص دارد و عملکرد متوسط کشوری برای این نوع کشت حدود ۳۷۰۰ کیلوگرم در هکتار است. با توجه به پایین بودن میزان عملکرد در کشت دیم (‌حدود ۱ تن در هکتار)‌ و سطح زیاد آن، لزوم حفظ خاک در کشاورزی پایدار و تولید اقتصادی گندم اهمیت افزایش عملکرد در کشت آبی بیشتر احساس می شود.

راه های مختلفی برای افزایش عملکرد در واحد سطح متصور است که از آن جمله می توان به استفاده از بذور اصلاح شده، کنترل درست و به موقع علف های هرز، آفات و بیماری ها و کاربرد کود ها اشاره کرد.

شرکت رویال در نظر دارد با برگزاری سمینار هایی در نقاط مختلف که شروع‌ آنها از خوزستان بوده است اقدام به معرفی برنامه ای برای افزایش عملکرد در واحد سطح گندم نماید.

تیزر کمیپن «ترکیب هوشمندانه  رویال»