royalsakar

کودها

درباره کودها

فرقی نمی‌کند گیاه شما در گلدان باشد یا در یک مزرعه بزرگ، در یک منطقه خوش آب و هوا باشد یا گرم و خشک، برای این که یک گیاه به خوبی رشد کند، سبز بماند و به جهت افزایش عملکرد آن نیازمند مصرف کود هستید. گیاهان بخش اعظمی از عناصر غذایی مورد نیاز خود را از طریق ریشه‌ها و از خاک دریافت می‌کنند. به عنوان مثال گیاهان قادر به جذب مستقیم نیتروژن از هوا نیستند و خاک تنها وسیله دستیابی به این ماده مغذی مهم است. گاهی شرایطی وجود دارد که تغذیه از راه برگ مفیدتر است. شرایطی مانند آب و هوای نامساعد، شرایط ویژه خاک، رساندن مستقیم عناصر غذایی به اندام های خاص مانند میوه، گران بودن تغذیه از راه ریشه و تکمیل برنامه تغذیه‌ای از جمله این شرایط هستند که باعث می‌شوند محلول پاشی برگی را انتخاب کنیم. شرکت رویال ساکار سال‌هاست با همکاری شرکت امکس انگلستان کود‌های حرفه‌ای برگی را به کشاورزان، گلخانه داران و تولید‌کنندگان گل و گیاهان زینتی عرضه می‌کند.

category | royalsakar |کود

محصولات