کود بیوسکوئنشیال ۲ امکس

بیوسکوئنشیال ۲ یک کود امولسیون حاوی عناصر اصلی، منیزیم و ریز مغذی های کلاته است که با جلبک دریایی غنی شده است.

دسته: ,

توضیحات

عنصر درصد جرمی درصد حجمی
نیتروژن کل ۶/۶% ۱۰%
فسفر قابل استفاده ۱۲/۶% ۲۰%
پتاسیم محلول در آب ۲۵/۴۰% ۴۰%
منیزیم محلول ۰/۹۵% ۱/۵%
آهن ۰/۱۱۱% ۰/۱۷۵%
روی ۰/۰۵۶% ۰/۰۸۸%
مس ۰/۰۵۶% ۰/۰۸۸%
منگنز ۰/۰۵۶% ۰/۰۸۸%
بور  محلول ۰/۲۲% ۰/۰۳۵%
مولیبدن محلول ۰/۰۰۰۷% ۰/۰۰۱۲%
جلبک دریایی ۱۸/۲% ۲۸%
محصول میزان مصرف توضیحات
میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب لیتر در هکتار
غلات ۲۵۰ ۲.۵ 2 تا 3 کاربرد از آغاز شروع فاز زایشی با فواصل 14 روز
رز و گیاهان زینتی ۲۰۰-۳۰۰ ۲-۳ کاربرد ماهانه بر روی چند ساله ها. دو بار کاربرد با فاصله 14 روز بر روی یکساله ها در دوران نهایی رشد.
توت فرنگی و سایر توت ها ۳۰۰ ۳ دوران رشد میوه
گوجه فرنگی و فلفل  ۲۰۰-۳۰۰ ۲-۳ 2 تا 3 کاربرد در دوران رشد میوه با فواصل 10 روز
سیب زمینی ۳۰۰ ۳ یک ماه بعد از شروع غده
درختان میوه ۳۰۰ ۳ 2 تا 3 کاربرد پس از تشکیل میوه با فواصل 10 تا 14 روز
سبزیجات  ۲۰۰-۳۰۰ ۲-۳
سایر محصولات ۳۰۰ ۳ برای محصولاتی که کمبود فسفر دارند با فواصل 10 تا 14 روز تا برطرف شدن مشکل تکرار نمایید.

پتاسیم به مقدار زیادی در دوران نهایی رشد و نمو گیاه لازم است. پتاسیم تحرکات روزنه را تنظیم می کند و سیستم های متابولیسم را برای انتقال قند ها مدیریت می کند. بیوسکوئنشیال ۲ در دوران رشد زایشی ضمن تامین پتاسیم کافی تعادل سایر عناصر غذایی را نیز حفظ می کند. بیوسکوئنشیال 2 حاوی منیزیم که عنصری ضروری برای فتوسنتز است و در خاک های سبک و شنی کمبود آن مشاهده می شود نیز می باشد. وجود جلبک دریایی در بیوسکوئنشیال 2 توانایی های سکوئنشیال ۲ در جذب عناصر غذایی، بهبود کیفیت میوه و مقابله با تنش را افزایش می دهد.

بسته بندی: ۱ لیتر

Go to Top