royalsakar

بهبود دهنده‌ها

درباره بهبود دهنده‌ها

برای کسب نتیجه بهتر از کاربرد کودها و آفت‌کش‌ها و به عبارتی افزایش بهره‌وری نیاز است موانع و محدودیت‌های فیزیکی و طبیعی را برطرف کنیم. یا اینکه حداقل این موانع را کاهش دهیم. آب حامل اصلی محلول‌پاشی‌ها و سم‌پاشی‌ها است. با این حال به دلیل ویژگی‌های خاص فیزیکی که دارد بر کیفیت نهاده‌های مصرفی و نتیجه نهایی محلول‌پاشی اثر می‌گذارد.

ترکیباتی که بتوانند کشش سطحی، شوری و اسیدیته آب را تنظیم کنند باعث افزایش بهره‌وری نهاده‌ها می‌شوند. رشد و نمو طبیعی گیاه تحت مدیریت هورمون‌های گیاهی است که علی‌رغم مطالعات انجام شده هنوز در حال توسعه هستند. علاوه بر هورمون‌هایی که به طور طبیعی در گیاهان وجود دارد، ترکیبات مشابه مصنوعی وجود دارد.این ترکیبات رشد و نمو گیاه را تنظیم می‌کنند و به تنظیم کننده‌های رشد گیاهی معروف هستند. با استفاده صحیح از تنظیم کننده‌های رشد می‌توان ضمن افزایش عملکرد نهایی، بهره‌وری نهاده‌های مصرفی را افزایش داد.

category | royalsakar | بهبود دهنده

محصولات

رویال | اسلایدر | royal