فیگورا الترا دوگال

فیگورا الترا یک تنظیم کننده رشد است که برای کمک به برداشت آسان پنبه طراحی شده است و باعث ریزش برگ ها قبل از برداشت می­شود. برگ های تیمار شده با فیگورا الترا به صورت سبز ریزش می­کنند و در نتیجه هیچ گونه آلودگی در پنبه برداشت شده باقی نمی­ماند.

برند:

دوگال

royal | about | logo | agriman

توضیحات

تنظیم کننده های رشد بر روی ارقام مختلف و در شرایط آب و هوایی و تغذیه ای مختلف اثر های متفاوتی دارند.  بیشترین اثر برگ­ریزی از 7 تا 21 روز پس از کاربرد مشاهده می شود. در هوا های سرد  و هنگامی که گیاه هنوز کاملا نرسیده است برگ ریزی کندتر انجام می­شود. لذا برنامه ریزی برای پاشش فیگورا الترا بر روی پنبه باید بر اساس شرایط محل باشد.

حتماً قبل از خرید یا استفاده از فیگورا الترا بروشور این محصول را مطالعه نموده و با کارشناسان شرکت مشورت نمایید.

بسته بندی:  ۱ لیتر

زمان مصرف:
این محصول معمولا ۱۰ تا ۱۴ روز قبل از برداشت مصرف می شود.
مقدار مصرف:
فیگورا الترا باید بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلی لیتر در هکتار با توجه به دمای متوسط محیط مصرف شود. کاربرد فیگورا الترا در دما های کمتر از ۱۷ درجه و بالاتر از ۳۵ درجه به دلیل عدم نتیجه گیری توصیه نمی شود.

Go to Top