کود مایع آمینور امکس

آمینور امکس کود مایع محرک رشد و افزایش دهنده عملکرد حاوی اسید های آمینه است.
گیاهان برای تولید اسید های آمینه انرژی مصرف می کنند. اسید های آمینه بنیان های ساخت پروتئین ها هستند که برای رشد و نمو گیاه ضروری هستند. مزایای زیادی برای کاربرد اسید های آمینه با کیفیت بر روی گیاه هست.

دسته: ,

توضیحات

عنصر درصد وزنی درصد حجمی
نیتروژن ۸ % ۱۰ %
اسید آمینه آزاد ۱۰ % ۱۲ %
  • آمینور عاری از میکروارگانیسم های مضر است و سطح عناصر فلزی سنگین در آن پایین تر از حد مجاز است.
  • اسید های آمینه آماده به راحتی توسط گیاه مصرف می شوند. در نتیجه انرژی ذخیره می شود و عملکرد و کیفیت محصولات تضمین می شود.
  • سیستم دفاعی طبیعی گیاه را فعال می کند و به عنوان یک محرک زیستی عمل می کند و مقاومت به آفات و بیماری ها بیشتر می شود.
  • گل دهی و میوه دهی را بهبود می دهد.
  • برای غلبه به تنش های محیطی مانند هوای نامساعد و حمله آفات به گیاه کمک می کند.
  • باعث افزایش فعالیت میکروارگانیسم ها در محیط رشد ریشه ( خاک یا بستر کشت) می شود.
  • جذب عناصر معدنی را به عنوان یک کلات کننده ضعیف بهبود می بخشد و از تثبیت آن ها جلوگیری می کند.
  • کاملا در طبیعت تجزیه پذیر است.

بسته بندی: ۱ لیتر

محصول میزان مصرف توضیحات
کاربرد در خاک محلول پاشی
کلیه گیاهان ۵ لیتر در هکتار ۲-۱ لیتر در هکتار

Go to Top