کود سی استار اف امکس

سی استار اف امکس به صورت محلول پاشی یا همراه با آبیاری مصرف شده و گیاه را در برابر تنش های زنده و غیر زنده مقاوم تر می کند. کاربرد سی استار اف ضمن افزایش تحمل گیاه نسبت به  تنش هایی مانند دمای بالا، خشکی، بیماری ها و شرایط نامساعد خاک باعث افزایش رشد ریشه و عملکرد در اغلب محصولات کشاورزی و زینتی می شود. گیاهچه های تازه روئیده و نشاء ها بسیار بیشتر از سایر مراحل در خطر شرایط تنش زا مانند دما های بالا، شرایط خاک ، رطوبت در دسترس و بیماری ها قرار دارند. از این رو، بیشترین مصرف جلبک دریایی در آنها دیده می شود.

دسته: ,

توضیحات

عنصر درصد وزنی
عصاره جلبک دریایی
۲۰%
آلجنیک اسید ۰/۹%
کربن آلی ۶%
محصول میزان مصرف توضیحات
میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب لیتر در هکتار
درختان میوه دانه دار، هسته دار، انگور و مرکبات ۱۰۰-۲۰۰ ۲-۱ 4 بار تکرار در دوران رشد با فواصل 15 روز
سیب زمینی ۱۰۰-۲۰۰ ۲-۱ دز بیشتر در 28 روز پس از جوانه زنی
دز کمتر 10 روز پس از آن
چغندر قند ۱۰۰-۲۰۰ ۱ در مرحله 8-4 برگی و تکرار در 21 روز بعد
هویج ۱۰۰-۲۰۰ ۱ در دوران رشد اولیه و تکرار 21-14 روز بعد
سبزیجات برگی ۱۰۰-۲۰۰ ۱-۰.۵ یک تا دو هفته پس از انتقال نشاء
لوبیا، نخود ۱۰۰-۲۰۰ ۳-۲ پس از جوانه زنی
گوجه فرنگی، خیار ۱۰۰-۲۰۰ ۱.۵-۱ 14-10 روز پس از انتقال نشاء
تکرار 4-3 بار با فواصل سه هفته
ملون و هندوانه ۱۰۰-۲۰۰ ۱.۵-۱ 14- 10 روز پس از انتقال نشاء
گیاهان زینتی ۱۰۰-۲۰۰ ۱-۰.۵ حداکثر 3 بار در فصل
پیاز ۱۰۰-۲۰۰ ۱ در دوران رشد اولیه و تکرار 21-14 روز بعد

سی استار اف را می توان به تنهایی یا در ترکیب با سایر کود ها و آفت کش ها به کار برد. در صورت نیاز به اختلاط سی استار اف با سایر مواد با کارشناسان شرکت مشورت یا در سطح کوچکی آزمایش انجام دهید.

بسته بندی: ۱ لیتر

Go to Top