ویروس روگوز گوجه فرنگی

ویروس روگوز قهوه ای گوجه فرنگی (ToBRFV) می تواند از طریق کاهش کیفیت و کمیت محصول، اثر اقتصادی شدیدی بر روی تولید تجاری گوجه فرنگی بر جای بگذارد. اولین بار در سال ۲۰۱۴ در اسرائیل شناسایی شد و اکنون در کشت های گوجه فرنگی در سراسر اروپا، آمریکا و خاور میانه خسارت می زند.

علائم ابتلا به ویروس روگوز عبارتند از:

  • موزائیک ( لکه های رنگ پریده در میان رنگ سبز برگ ها)
  • ریزش برگ ها و نازک شدن آنها
  • ممکن است میوه های گوجه فرنگی رنگ پریده شده و اندازه آنها کوچک تر از معمول شود و ظاهر آن ها با قسمت های چروکیده روگوز پوشیده شود.
  • لکه های نکروزه ممکن است بر روی برگ ها و گل پدیدار شود و سقط میوه اتفاق بیفتد.
علائم روگوز

علائم ویروس روگوز در گوجه فرنگی

در شهر سیسیل ایتالیا که ویروس روگوز برای تولید کنندگان تجاری گوجه فرنگی مشکل ایجاد کرده است، شرکت امکس اقدام به برگزاری برنامه ای برای بهبود سلامت گیاه از طریق کاربرد برگی و ریشه ای زینرجی کرد. این برنامه با هدف کاهش حساسیت و آلودگی به ویروس انجام شد. مقدار مصرف زینرجی در این برنامه ۱ لیتر در هکتار از طریق سیستم آبیاری قطره ای با تکرار هر هفته (در کشت هیدروپونیک) یا ۲ لیتر در هکتار با تکرار هر هفته ( درکشت خاکی) و به دنبال آن کاربرد برگی (محلولپاشی) با دوز ۱ لیتر در هکتار با تکرار هر هفته بوده است.

کود زینرجی امکس ترکیب منحصر به فردی از مس و روی است که برای بهبود جذب عناصر غذایی توسط گیاه فرموله شده است. هر دو عنصر مس و روی نقش های متفاوتی در سوخت و ساز گیاهان دارند. یک نقش اصلی این عناصر حفاظت از سیستم ایمنی گیاه است. بخشی از نقش های روی حفاظت از سیستم پوششی گیاه است  که بر روی کشسانی پوست ، بهبود زخم ها و سرکوب بیماری ها اثر می گذارد. مس قسمتی از ترکیبات فنولیک را می سازد که برای سرکوب آلودگی ها توسط گیاه استفاده می شوند.

گوجه مبتلا به روگوز

گوجه فرنگی مبتلا به ویروس روگوز که تیمار نشده است

گوجه فرنگی مبتلا به روگوز که تیمار نشده است

همان طور که در عکس زیر دیده می شود، در نتیجه کاربرد برنامه محلول پاشی و همراه با آبیاری زینرجی، یک هفته بعد این موارد در بوته های گوجه فرنگی مشاهده شد:

  • برگ های بزرگ با علائم روگوز کمتر نسبت به قبل از تیمار
  • برگ های جدید علائم روگوز را نشان ندادند
  • تشکیل گل ها و میوه های جدید
  • کاهش سقط میوه

زینرجی امکس

گوجه تیمار شده با زینرجی امکس

زینرجی ویروس روگوز

گوجه تیمار شده با زینرجی امکس

مشاهده مقاله در سایت امکس

دریافت اطلاعات بیشتر درباره زینرجی