کود بیو ۲۰ گلد امکس

کود بیو ۲۰ گلد امکس یک امولسیون بسیار غلیظ حاوی عناصر ماکرو و میکرو کلات شده و عصاره جلبک دریایی است که با هیومیک اسید و اسید‌ آمینه غنی شده است.
بیو ۲۰ گلد برای افزایش تولید محصولات کشاورزی در شرایط تنش مانند دمای بالا، شرایط خاک، رطوبت و بیماری ها طراحی شده است. امکس برای تغذیه و تامین عناصر غذایی ضروری گیاهچه ها (نشاء) و گیاهان بزرگ تر ساخته شده است. همچنین در بیو ۲۰ گلد از عصاره یک نوع جلبک دریایی که فواید ثابت شده ای در تحریک رشد ریشه دارد استفاده شده است. کاربرد بیو ۲۰ گلد باعث افزایش بایومس ریشه و در نتیجه افزایش راندمان مصرف رطوبت و مواد غذایی می شود. هیومیک اسید و اسید آمینه باعث تشدید توانایی های بیو ۲۰ در رفع تنش و رشد ریشه شده اند.

بسته بندی:  ۱ لیتر

برند:

امکس

royal | about | logo | agriman
دسته: ,

توضیحات

عنصر درصد جرمی درصد حجمی
نیتروژن کل ۱۳/۲% ۲۰%
نیتروژن نیتراتی ۷/۵% ۱۱/۴%
نیتروژن آمونیاکی ۵/۷% ۸/۶%
فسفر قابل استفاده ۱۳/۲% ۲۰%
پتاسیم محلول ۱۳/۲% ۲۰%
منیزیم ۱% ۱/۵%
آهن ۰/۰۹۶% ۰/۱۴۶%
روی ۰/۰۴۸% ۰/۰۷۳%
مس ۰/۰۴۸% ۰/۰۷۳%
منگنز ۰/۰۴۸% ۰/۰۷۳%
مولیبدن ۰/۰۰۰۸% ۰/۰۰۱۲%
کبالت ۰/۰۰۰۸% ۰/۰۰۱۲%
جلبک دریایی ۱۸/۴% ۲۸%
اسید آمینه آزاد ۰/۵% ۰/۷۵%
هیومیک اسید ۱/۱۵% ۱/۷۵%
محصول میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب لیتر در هکتار توضیحات
غلات ۶۰۰ ۲/۵ ۱-۲ کاربرد
مرکبات ۱۰۰-۲۰۰ ۱/۵-۳ ۲ تا ۳ کاربرد با فواصل ۱۵ روز
میوه ها و انگور ۱۰۰-۲۰۰ ۱/۵-۳ قبل از گل دهی . تکرار هر ۱۵ روز
گیاهان زینتی ۵۰-۱۰۰ ۱-۲ از دوز کمتر بر روی گیاهان جوان یا ضعیف استفاده کنید.
سیب زمینی ۴۰۰ ۲-۳ ۱تا ۲ کاربرد در اوایل رشد
چغندر قند ۵۰۰ ۳ ۱ تا ۲ کاربرد در اوایل رشد
سبزیجات و صیفی جات ۲۰۰ ۲-۲/۵ ۲ تا ۴ کاربرد پس از استقرار نشاء
برنج (خزانه)

برنج (غوطه وری ریشه)

برنج (پس از انتقال نشاء)

۳۰۰

۲۰۰

۲۰۰

۳

۲

۱ تا ۲ کاربرد قبل از انتقال نشاء

غوطه ور کردن ریشه ها قبل از انتقال نشاء

کاربرد در پنجه زنی

Go to Top