حمله دوگال

Trifloxystrobin 50

قارچ کش حمله حاوی تری فلوکسی استروبین و از گروه اکسی مینو استات است که برای کنتزل طیف وسیعی از بیماری های گیاهی کاربرد حفاظتی و درمانی دارد. این قارچ کش دارای خاصیت نفوذی کمی می باشد و دقایقی پس از محلول پاشی به سطح زیرین برگ راه پیدا می کند.

بسته بندی: ۰/۲ کیلوگرم

برند:

دوگال

royal | about | logo | agriman

توضیحات

Trifloxystrobin 50

قارچ کش حمله حاوی تری فلوکسی استروبین و از گروه اکسی مینو استات است که برای کنتزل طیف وسیعی از بیماری های گیاهی کاربرد حفاظتی و درمانی دارد. این قارچ کش دارای خاصیت نفوذی کمی می باشد و دقایقی پس از محلول پاشی به سطح زیرین برگ راه پیدا می کند.

بسته بندی: ۰/۲ کیلوگرم

محصول آفت هدف میزان مصرف
سیب سفیدک کرکی
Pseudoperonospora cubensis
۰/۲ در هزار
سیب بادزدگی
Phytophthora infestans
۰/۲ در هزار
جالیز (خیار) سفیدک کرکی
Pseudoperonospora cubensis
۲۰۰ گرم در هکتار
گوجه فرنگی بادزدگی
Phytophthora infestans
۲۵۰گرم در هکتار

Go to Top