دیمتوات اگریمن

Dimethoate EC 40

دیمتوات اگریمن حشره کشی سیستمیک، تماسی و گوارشی از گروه ارگانوفسفره است که برای کنترل طیف وسیعی از افات مکنده توصیه شده و کاربرد دارد.

بسته بندی: ۱ لیتر

برند:

اگریمن

royal | about | logo | agriman

توضیحات

Dimethoate EC 40

دیمتوات اگریمن حشره کشی سیستمیک، تماسی و گوارشی از گروه ارگانوفسفره است که برای کنترل طیف وسیعی از افات مکنده توصیه شده و کاربرد دارد.

بسته بندی: ۱ لیتر

محصول آفت میزان مصرف
غلات (گندم و جو) شته سبز معمولی و شته روسی یک لیتر در هکتار
پنبه تریپس، شته، سنک پنبه، زنجره، سن پنیه یک لیتر در هکتار
چغندر قند زنجرک سبز، زنجرک ناقل کرلی تاپ، شته باقلا یک لیتر در هکتار
سویا تریپس، شته و حشرات مکنده دیگر یک لیتر در هکتار
یونجه نماتد ساقه یونجه یک لیتر در هکتار
درختان میوه سردسیری انواع شپشک ها و سپردار ها یک لیتر در هزار لیتر آب

Go to Top