کود سیترومکس امکس

سیترومکس یک کود امولسیون بسیار غلیظ از نمک های روی و منگنز است که به صورت عاری از کلر و کاملا محلول در آب فرموله شده است.
سیترومکس امکس روی و منگنز ضروری برای مرکبات که دو کمبود شایع در این گیاهان هستند را تامین می کند.
روی عضو مهم سیستم های آنزیمی است. وقتی کمبود روی اتفاق می افتد برگ های مرکبات کوچک شده و لکه های زردی نشان می دهند. اگر کمبود روی درمان نشود برگ ها باریک و کوتاه شده، سرشاخه ها از بین می روند و میوه ها بد شکل و بی آب می شوند.
منگنز نیز نقش مهمی در سیستم آنزیمی دارد. کمبود منگنز هم به صورت لکه های حاشیه دار زرد مشخص می شود.

بسته بندی:  ۱ لیتر

برند:

امکس

royal | about | logo | agriman
دسته: ,

توضیحات

عنصر درصد جرمی درصد حجمی
نیتروژن کل ۳/۵% ۵/۸%
نیتروژن نیتراتی ۱/۷۵% ۲/۹%
نیتروژن آمونیاکی ۱/۷۵% ۲/۹%
گوگرد ۲۲/۲۵% ۳۷%
روی ۸/۱% ۱۳/۵%
منگنز ۸/۱% ۱۳/۵%
محصول میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب لیتر در هکتار توضیحات
مرکبات ۳۰۰ ۲-۴ دوران رشد میوه
برنج ۳۰۰ ۲-۴ پس از تشکیل ساقه
سیب ۳۰۰ ۲-۴ پس از شروع باردهی
صیفی جات گلخانه ای ۳۰۰ ۲-۴ قبل از گل دهی و طی دوران باردهی
سایر محصولات با کمبود روی و منگنز ۳۰۰ ۲-۴

Go to Top