نرگوفکس دوگال

یک تنظیم کننده رشد است که از طریق تحریک به تقسیم سلولی ، تمایز و نمو باعث افزایش اندازه میوه در کیوی و برخی میوه های دیگر می شود. نرگوفکس در کیوی ۴ تا ۶ هفته پس از گلدهی به میزان ۱ تا ۱.۲۵ لیتر در هزار لیتر آب بر روی گیاه پاشیده می شود. این  تنظیم کننده رشد توانایی های دیگری مانند  کنترل غلبه انتهایی ، شکستن خواب و تحریک به جوانه زنی نیز دارد.

بسته بندی: ۲۵۰ سی سی

برند:

دوگال

royal | about | logo | agriman

توضیحات

یک تنظیم کننده رشد است که از طریق تحریک به تقسیم سلولی ، تمایز و نمو باعث افزایش اندازه میوه در کیوی و برخی میوه های دیگر می شود. نرگوفکس در کیوی ۴ تا ۶ هفته پس از گلدهی به میزان ۱ تا ۱.۲۵ لیتر در هزار لیتر آب بر روی گیاه پاشیده می شود. این  تنظیم کننده رشد توانایی های دیگری مانند  کنترل غلبه انتهایی ، شکستن خواب و تحریک به جوانه زنی نیز دارد.

نرگوفکس یک تنظیم کننده رشد حاوی فورکلروفنورون که نوعی سیتوکینین است می باشد.

 

جهت مشاهده اطلاعات نرگوفکس دوگال در سایت شرکت تولید کننده اینجا را کلیک کنید.

 

 

محصول زمان مصرف میزان مصرف
کیوی ۴ تا ۶ هفته بعد از پایان گل دهی ( میوه ها اندازه یک گردو شده اند) ۱۰۰ تا ۱۲۵ میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب
انگور حبه های انگور ۴ تا ۶ میلیمتر هستند ۱۲.۵ میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب

Go to Top