پیریپروکسیفن اگریمن

Pyriproxyfen EC 10

پيري پروكسي فن اگریمن حشره كشي است بر اساس هورمون رشد حشرات(IGR) كه با اختلال در رشد حشراتي خاص مانع از تكامل آنها شده و آنها را تلف مي سازد. حشرات حساس به اين حشره كش شامل شپشك ها، عسلكها، سفيد بالكها، پسيل ها و … مي باشند.
اين حشره كش را می بايست زماني استفاده کرد كه حشره تازه از تخم خارج شده و بالغ نشده باشد. لازم است سمپاشي با آب كافي و طوري صورت پذيرد كه تمام قسمت هاي گياه با ذرات سم پوشش داده شود.

بسته بندی: ۰/۵ لیتر

برند:

اگریمن

royal | about | logo | agriman

توضیحات

Pyriproxyfen EC 10

پيري پروكسي فن اگریمن حشره كشي است بر اساس هورمون رشد حشرات(IGR) كه با اختلال در رشد حشراتي خاص مانع از تكامل آنها شده و آنها را تلف مي سازد. حشرات حساس به اين حشره كش شامل شپشك ها، عسلكها، سفيد بالكها، پسيل ها و … مي باشند.
اين حشره كش را می بايست زماني استفاده کرد كه حشره تازه از تخم خارج شده و بالغ نشده باشد. لازم است سمپاشي با آب كافي و طوري صورت پذيرد كه تمام قسمت هاي گياه با ذرات سم پوشش داده شود.

بسته بندی: ۰/۵ لیتر

محصول آفت میزان مصرف
مرکبات شپشک قهوه ای مرکبات 500 تا 750 ميلي ليتر در هزار ليتر آب
مرکبات پسیل مرکبات 0.5 در هزار به همراه نیم لیتر روغن امولسیون شونده
پنبه عسلک پنبه (سفید بالک) 750 ميلي ليتر در هكتار

Go to Top