کود مایع بومو

بومو کود مایع کاملا محلول حاوی بور و مولیبدن است.

بور فعالانه در انتقال قند ها از دیواره سلولی و ساخت دیواره سلولی نقش دارد. به دلیل همین نقش در تقسیم سلولی، کمبود بور به شدت رشد و نمو را تحت تاثیر قرار می دهد.

طیف وسیعی از گیاهان مانند محصولات ریشه ای، کلزا، پنبه، انگور، انواع کلم و سایر سبزیجات دچار کمبود بور می شوند. اولین عامل در دسترس بودن بور اسیدیته و رطوبت خاک است. تولید محصول در خاک های خشک و با اسیدیته بالاتر از ۶.۵ بیشتر از سایر موارد در معرض کمبود بور قرار دارد.

دسته: ,

توضیحات

کود مایع بومو

بور فعالانه در انتقال قند ها از دیواره های سلولی و ساخت مواد دیواره سلولی نقش دارد. به دلیل اثر بر روی نمو سلول، کمبود بور رشد و نمو را محدود می کند. کمبود بور در طیف وسیعی از محصولات از جمله محصولات ریشه ای ، کلزا، پنبه ، انگور، انواع کلم و سایر سبزیجات اتفاق می افتد. اولین عامل در دسترس بودن بور اسیدیته و رطوبت خاک است. تولید محصول در خاک های خشک و با اسیدیته بالاتر از ۶.۵ بیشتر از سایر موارد در معرض کمبود بور قرار دارد.
کمبود بور منجر به تولید برگ های شکننده در سورگوم، انواع کلم و چغندر قند می شود. پنبه نیز از نظر کمبود بور بسیار مستعد است و باعث ایجاد گل های نا سالم و در موارد شدید منجر به ریختن گل و قوزه می شود.
گرده افشانی به میزان زیادی تحت تاثیر در دسترس بودن بور است. بور برای تولید گرده های کافی و با قدرت زنده مانی بالا نیاز است. این نوع کمبود به خصوص در انگور دیده می شود و منجر به تولید خوشه ها تنک می گردد.
مولیبدن در فرایند های تبدیل ازت به اسید آمینه نقش دارد . بنابراین موجود بودن آن به مقدار کافی موجب افزایش بهره وری مصرف ازت و کود های ازته می گردد. مولیبدن در تولید آنزیم ها و پروتئین های مختلف در گیاه نقش دارد. به این ترتیب، بومو می تواند نقش موثری در افزایش تولید متابولیت های اولیه و ثانویه در گیاه داشته باشد.

  • کمبود بور منجر به تولید برگ های شکننده در سورگوم، انواع کلم و چغندر قند می شود. پنبه نیز از نظر کمبود بور بسیار مستعد است و باعث ایجاد گل های نا سالم و در موارد شدید منجر به ریختن گل و قوزه می شود.
  • گرده افشانی به میزان زیادی تحت تاثیر در دسترس بودن بور است. بور برای تولید گرده های کافی و با قدرت زنده مانی بالا نیاز است. این نوع کمبود به خصوص در انگور دیده می شود و منجر به تولید خوشه ها تنک می گردد.
  • سیستم دفاعی طبیعی گیاه را فعال می کند و به عنوان یک محرک زیستی عمل می کند و مقاومت به آفات و بیماری ها بیشتر می شود.
  • مولیبدن در فرایند های تبدیل ازت به اسید آمینه نقش دارد . بنابراین موجود بودن آن به مقدار کافی موجب افزایش بهره وری مصرف ازت و کود های ازته می گردد. مولیبدن در تولید آنزیم ها و پروتئین های مختلف در گیاه نقش دارد. به این ترتیب، بومو می تواند نقش موثری در افزایش تولید متابولیت های اولیه و ثانویه در گیاه داشته باشد.

 

 

عنصر درصد وزنی درصد حجمی
نیتروژن کل ۴/۵۰ % ۶/۰۰%
بور محلول ۹/۰۰% ۱۲/۰۰%
مولیبدن محلول ۰/۳۸% ۰/۵۰%

جهت مشاهده محصول مشابه کود مایع بومو، یعنی کود فولیار برون امکس، اینجا را کلیک کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره بومو در سایت شرکت امکس اینجا را کلیک کنید.

  • کمبود بور منجر به تولید برگ های شکننده در سورگوم، انواع کلم و چغندر قند می شود. پنبه نیز از نظر کمبود بور بسیار مستعد است و باعث ایجاد گل های نا سالم و در موارد شدید منجر به ریختن گل و قوزه می شود.
  • گرده افشانی به میزان زیادی تحت تاثیر در دسترس بودن بور است. بور برای تولید گرده های کافی و با قدرت زنده مانی بالا نیاز است. این نوع کمبود به خصوص در انگور دیده می شود و منجر به تولید خوشه ها تنک می گردد.
  • سیستم دفاعی طبیعی گیاه را فعال می کند و به عنوان یک محرک زیستی عمل می کند و مقاومت به آفات و بیماری ها بیشتر می شود.
  • مولیبدن در فرایند های تبدیل ازت به اسید آمینه نقش دارد . بنابراین موجود بودن آن به مقدار کافی موجب افزایش بهره وری مصرف ازت و کود های ازته می گردد. مولیبدن در تولید آنزیم ها و پروتئین های مختلف در گیاه نقش دارد. به این ترتیب، بومو می تواند نقش موثری در افزایش تولید متابولیت های اولیه و ثانویه در گیاه داشته باشد.

بسته بندی: ۱ لیتر

محصول میزان مصرف توضیحات
میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب لیتر در هکتار
هویج ۴۰۰ ۲ اولین کاربرد در مرحله 6تا 8 برگی، دومین کاربرد پس از 3 هفته
پنبه ۲۰۰-۴۰۰ ۲-۱ در مرحله 5 تا 7 برگی، گل های اولیه  و مرحله غوزه
میوه ها ۲۰۰ ۲ 3 کاربرد در طول فصل؛ اولین کاربرد بعد از ریزش گلبرگ ها با فواصل 2 تا 3 هفته
حبوبات ۲۰۰ ۱ قبل از گل دهی
زیتون ۲۰۰ ۲ دو کاربرد، قبل و بعد از گلدهی
هسته دار ها ۱۰۰ ۱ بعد از برداشت و قبل از ریزش برگ
توت فرنگی ۲۰۰ ۲ دو کاربرد، قبل و بعد از گلدهی
چغندر قند ۶۰۰ ۳ اولین کاربرد در 6 تا 8 برگی، دومین کاربرد 2 تا 3 هفته بعد، قبل از پوشش کامل مزرعه
سبزیجات ۴۰۰ ۲-۳ اولین کاربرد در مرحله گیاهچه ای وقتی سطح کافی برگ وجود داشته باشد.
دومین کاربرد قبل از گلدهی

Go to Top