کود میکرومکس امکس

کود میکرومکس امکس یک امولسیون بسیار غلیظ حاوی عناصر میکرو کلات شده ، منیزیم و گوگرد است.
عناصر ریز مغذی برای نمو محصول و حفظ عملکرد گیاه ضروری هستند. اما در برخی موارد به دلیل شرایط نامساعد خاک مانند pH و رطوبت خاک کمبود آن ها به طور جدی در گیاه ایجاد می شود. کمبود عناصر ریز مغذی موجب اختلال سیستم های متابولیک موثر در فتوسنتز، تبخیر و تولید اسید آمینه می شود.
کاربرد کود میکرومکس امکس طیف متعادلی از عناصر غذایی ریز مغذی را که به راحتی از طریق برگ و ریشه قابل جذب هستند تامین می کند.

بسته بندی:  ۱ لیتر

برند:

امکس

royal | about | logo | agriman
دسته: ,

توضیحات

عنصر درصد جرمی درصد حجمی
آهن EDTA ۲/۰۰% ۲/۶۰%
روی EDTA ۲/۰۰% ۲/۶۰%
مس EDTA ۰/۲۵% ۰/۳۳%
منگنز EDTA ۱/۵۰% ۱/۹۵%
بور ۰/۷۵% ۱/۰۰%
مولیبدن ۰/۰۲۵% ۰/۰۳۰%
گوگرد ۱/۴۰% ۱/۸۲%
منیزیم ۱/۰۰% ۱/۳۰%
محصول میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب لیتر در هکتار توضیحات
غلات ۲۵۰ ۱ 1-پنجه زنی 2- رشد ساقه 3-ظهور خوشه
گوجه فرنگی ۱۰۰-۲۰۰ ۱ پس از گلدهی با فواصل 10 روز
درختان میوه هسته دار ۱۰۰ ۱ 1- بعد از گلدهی 2-طی دوران رشد میوه ها
درختان میوه دانه دار ۱۰۰-۱۵۰ ۱ 1-قبل از شکوفه 2-بعد ازریزش گلبرگ 3- ظهور برگ های ثانویه
انگور ۱۰۰-۱۵۰ ۱/۵ 2 تا 3 بار کاربرد از 2 هفته بعد از ظهور برگ ها تا تشکیل میوه
مرکبات ۱۵۰ ۱/۵ سه کاربرد از زمان گل دهی تا دومین مرحله برگ دهی
سیب زمینی ۲۵۰ ۱ کاربرد های متعدد با فواصل 15 روز
خیار، ملون ها ۲۰۰ ۱ 30 تا 40 روز بعد از جوانه زنی، تکرار 10 روز بعد
پیاز ۱۵۰ ۰/۷۵ 30 روز پس از کاشت، تکرار15- 10 روز بعد
نخود، لوبیا ۱۵۰ ۰/۷۵ تشکیل جوانه، تکرار 10 روز بعد
زیتون ۱۵۰ ۱/۵ بعد از تشکیل میوه در درختان بارور و تکرار با فواصل یک ماه
توتون ۱۰۰-۲۰۰ ۰/۷۵ 15 روز پس از انتقال نشاء ، تکرار15- 10 روز بعد
پنبه ۲۰۰ ۱ آغاز گلدهی، 15 روز بعد و یک ماه بعد از گلدهی
چای ۱۰۰ ۱ شروع باران ها ، بعد از اولین چین و تکرار یک ماه بعد

Go to Top