کود کالمکس الترا امکس

کالمکس الترا یک فرمولاسیون منحصر به فرد از کلسیم است با استفاده از تکنولوژی eba است که به عنوان یک راه انداز پمپ عمل می کند. به این ترتیب، کلسیم با اطمینان بیشتری حتی در فعالیت متابولیک کم وارد سلول می شود. کلسیم ماده اولیه در ساخت دیواره سلولی و غشاء ها است. محدودیت در دسترسی به کلسیم به شدت بر روی تقسیم سلولی تاثیر گذاشته و پایداری ساختمانی و نفوذپذیری دیواره سلولی را از بین می برد.
افزایش کلسیم میوه باعث افزایش ماندگاری و مقاومت در برابر بیماری های فیزیولوژیک مانند لکه تلخی، آب سوختگی و قهوه ای شدن داخلی می شود.

بسته بندی:  ۱ لیتر

برند:

امکس

royal | about | logo | agriman
دسته: , برچسب:

توضیحات

عنصر درصد جرمی درصد حجمی
نیتروژن کل ۹/۶۰% ۱۴/۵۰%
کلسیم محلول ۱۴/۵۰% ۲۱/۸۰%
منیزیم محلول ۱/۹۰% ۲/۹۰%
منگنز EDTA ۰/۰۹۷۱% ۰/۱۴۶%
آهنEDTA ۰/۰۴۹% ۰/۰۷۳%
بور محلول ۰/۰۴۹% ۰/۰۷۳%
مس EDTA ۰/۰۴۹% ۰/۰۷۳%
روی EDTA ۰/۰۱۹% ۰/۰۲۹%
مولیبدن محلول ۰/۰۰۱% ۰/۰۰۱۵%
محصول میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب لیتر در هکتار توضیحات
سیب ۱۰۰-۳۰۰ ۱-۳ اولین بار در مرحله صورتی شدن جوانه ها و به دنبال آن در زمان ریزش گلبرگ ها و آغاز تشکیل میوهو سپس با فواصل ۱۴ تا ۲۱ روز تا برداشت
گوجه فرنگی، خیار، فلفل،‌طالبی و خربزه ۱۰۰-۳۰۰ ۱-۳ ٣ تا ۶ کاربرد در دوران رشد میوه با فواصل ١۰ تا ١۴ روز برای جلوگیری از پوسیدگی گلگاه و همچنین بزرگ شدن میوه
درختان میوه ۱۰۰-۳۰۰ ۱-۳ ٣ تا ۴ کاربرد شروع از ۶ تا ۸ هفته قبل از برداشت. با فواصل ١۴ تا ٢١ روزجهت جلوگیری از شکاف برداشتن آلبالو و آلو
سبزیجات فضای باز، کاهو و سبزیجات برگی ۱۰۰-۲۰۰ ۱-۲ ۴ تا ۶ کاربرد. اولین بار کمی قبل از تشکیل مغز
برای کاهش سیاه شدن مغز در بروکلی و جوانه های بروکسل، کاهش
سوختگی مغز در کاهو، کلم و گل کلم
توت فرنگی ۵۰-۱۰۰ ۰/۵-۱ دوز نیم لیتر در هکتار با فواصل ٧ روز و دوز ١ لیتر در هکتار با فواصل ١۴ روز از زمان گل دهی تا پایان فصل
انواع توت ها (رزبری، کرنبری و …) ۱۰۰-۲۰۰ ۱-۲ از زمان گل دهی تا پایان فصل، با فواصل ١۴ روز. دوز بالاتر برای گیاهان بزرگ تر یا وقتی که رشد گیاه سریع است
سیب زمینی ۱۰۰-۲۰۰ ۱-۲ کاربرد های هفتگی بعد از خاک دهی و کاربرد های متعدد در دوران تنش گرمایی
مرکبات و انبه ۱۰۰-۲۰۰ ۱-۲ دو کاربرد بعد از شروع نمو میوه، با فواصل ١۰ تا ١۴ روز
انگور ۱۰۰-۲۰۰ ۱-۲ ۲ تا ٣ کاربرد در دوران نمو میوه با فواصل ١۰ تا ١۴ روز

Go to Top