کود کالمکس امکس

کالمکس کود امولسیون کلسیم و طیف متعادلی از ریز مغذی ها است. کالمکس به طور خاص برای محلول پاشی طراحی شده است و می تواند بر روی میوه ها و سبزیجات با هدف افزایش استحکام میوه، ماندگاری در انبار، بهبود رنگ و کیفیت پوست مورد استفاده قرار بگیرد.
کلسیم ماده اولیه در ساخت دیواره سلولی و غشاء ها است. محدودیت در دسترسی به کلسیم به شدت بر روی تقسیم سلولی تاثیر گذاشته و پایداری ساختمانی و نفوذپذیری دیواره سلولی را از بین می برد.
افزایش کلسیم میوه باعث افزایش ماندگاری و مقاومت در برابر بیماری های فیزیولوژیک مانند لکه تلخی، آب سوختگی و قهوه ای شدن داخلی می شود.

بسته بندی:  ۱ لیتر

برند:

امکس

royal | about | logo | agriman
دسته: ,

توضیحات

عنصر درصد جرمی درصد حجمی
نیتروژن کل ۱۰/۰۰% ۱۵/۰۰%
کلسیم محلول ۱۵/۰۰% ۲۲/۵۰%
منیزیم محلول ۲/۰۰% ۳/۰۰%
منگنز EDTA ۰/۱۰% ۰/۱۵%
آهنEDTA ۰/۰۵۰% ۰/۰۷۵%
بور محلول ۰/۰۵۰% ۰/۰۷۵%
مس EDTA ۰/۰۴۰% ۰/۰۶۰%
روی EDTA ۰/۰۲۰% ۰/۰۳۰%
مولیبدن محلول ۰/۰۰۱% ۰/۰۰۱۵%
محصول میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب لیتر در هکتار توضیحات
سیب ۱۰۰-۳۰۰ ۱-۳ اولین مرحله در زمان صورتی شدن جوانه، پس از آن ریزش گلبرگ و مراحل اولیه تشکیل میوه، سپس تکرار در فواصل ۱۴ تا ۲۱ روز
توت ها و تمشک ها ۱۰۰-۲۰۰ ۱-۲ استفاده در فواصل ۱۴ روز. از دوز بالاتر در زمانی که گیاهان بزرگ هستند یا رشد سریعی متحمل شده اند.
مرکبات و انبه ۱۰۰-۲۰۰ ۱-۲ دو کاربرد بعد از شروع نمو میوه با فواصل ۱۰ تا ۱۴ روز
سبزیجات برگی ( کاهو و …) ۱۰۰-۲۰۰ ۱-۲ ۴ تا ۶ کاربرد شروع از کمی قبل از تشکیل محصول اصلی
انگور ۱۰۰-۲۰۰ ۱-۲ ۲ تا ۳ کاربرد در طی نمو میوه با فواصل ۱۰ تا ۱۴ روز
سیب زمینی ۱۰۰-۲۰۰ ۱-۲ کاربرد های هفتگی پس از مرزبندی. کاربرد های متعدد در دوران تنش گرمایی.
توت فرنگی ۵۰-۱۰۰ ۰/۵-۱ دوز نیم لیتر در هکتار با فواصل ۷ روز یا دوز ۱ لیتر در هکتار با فواصل ۱۴ روز شروع از تشکیل گل تا پایان فصل.
گوجه فرنگی، خیار، طالبی ها و فلفل ۱۰۰-۳۰۰ ۱-۳ ۳ تا ۶ کاربرد در طی نمو میوه با فواصل ۱۰ تا ۱۴ روز.

Go to Top