کود کینگ فول منیزیم امکس

کود کینگ فول منیزیم امکس یک سوسپانسیون تک عنصری و بسیار غلیظ برای برطرف کردن کمبود منیزیم است.کینگ فول منیزیم با افزایش دهنده‌های جذب فرموله شده تا عملکرد بهتری در زمان داشته باشد. اندازه ذرات کینگ فول منیزیم همواره بررسی و اندازه‌گیری می‌شود تا فرمولاسیون یکنواختی تولید گردد. استفاده از افزایش دهنده‌های جذب خاص امکان ورود عناصر غذایی را از دو مسیر اصلی فراهم می‌کند. یکی به سرعت عمل می‌کند و دیگری به آرامی. این روش جذب پایداری را در طول زمان به همراه دارد.
منیزیم جزء عناصر ثانویه و مهم برای گیاه است و برای رشد مطلوب و نمو گیاهان لازم می‌باشد. عضو جدایی ناپذیر کلروفیل بوده و در سیستم‌های آنزیمی مسئول تولید روغن در کلزا و سایر گیاهان روغنی شرکت دارد. به میزان زیادی در غلات در زمان ظهور خوشه و در سیب زمینی در زمان شروع غده‌زایی استفاده می‌شود تا عملکرد آنها را افزایش دهد.

بسته بندی:  ۱ لیتر

برند:

امکس

royal | about | logo | agriman

توضیحات

کود کینگ فول منیزیم امکس

کود کینگ فول منیزیم امکس یک سوسپانسیون تک عنصری و بسیار غلیظ برای برطرف کردن کمبود منیزیم است.کینگ فول منیزیم با افزایش دهنده‌های جذب فرموله شده تا عملکرد بهتری در زمان داشته باشد. اندازه ذرات کینگ فول منیزیم همواره بررسی و اندازه گیری می‌شود تا فرمولاسیون یکنواختی تولید گردد. استفاده از افزایش دهنده‌های جذب خاص امکان ورود عناصر غذایی را از دو مسیر اصلی فراهم می‌کند. یکی به سرعت عمل می‌کند و دیگری به آرامی. این روش جذب پایداری را در طول زمان به همراه دارد.

جذب سریع به دلیل اندازه ریز ذرات از طریق ورود مستقیم از روزنه‌های سطح برگ صورت می‌گیرد. جذب کند پایدار توسط بهبود دهنده‌های جذب در فرمولاسیون امکان پذیر می‌شود. این کار به وسیله تحریک میکروب‌هایی انجام می‌شود که به صورت طبیعی بر روی برگ‌ها وجود دارند. این میکروب‌های اپی فیلیک به حل شدن باقیمانده محلول پاشیده شده روی گیاه کمک می‌کنند. عناصر غذایی به محض اینکه به صورت یون درآمدند از طریق کوتیکول برگ به درون گیاه نفوذ پیدا می‌کنند.

اهمیت کینگ فول منیزیم

منیزیم تنها عنصر فلزی موجود در کلروفیل است و به عنوان هسته مرکزی سازنده کلروفیل شناخته می‏‌شود. این عنصر در فعال کردن آنزیم‏‌های درگیر در تنفس، فتوسنتز، سنتز اسید نوکلئیک و نهایتا در شادابی و عملکرد گیاه نقش مهمی دارد. منیزیم همچنین باعث تسهیل در جا‏به‏‌جایی کربوهیدارت‏‌ها (قند‏ها و نشاسته‏‌ها) و افزایش تولید روغن و چربی در گیاهان می‏‌شود.

منیزیم درون گیاه متحرک است بنابراین علائم کمبود ابتدا در برگ‏‌های پیر مشاهده می‏‌شود. علائم کمبود به صورت از بین رفتن رنگ سبز برگ‏‌ها و لکه‏‌های زرد رنگ در گیاه مشاهده می‏‌شود. کمبود شدید منیزیم باعث ایجاد رنگ بنفش مایل به قرمز در برگ‏‌ها می‏‌شود. کمبود این عنصر در گندم علاوه بر علائم ظاهری گفته شده موجب کاهش وزن هزار دانه و کیفیت آرد تولیدی از این گندم می‏‌شود.

جدول تجزیه عناصر کود کینگ فول منیزیم

عنصر درصد جرمی درصد حجمی
منیزیم ۱۷/۰۰% ۲۲/۰۰%

جهت مطالعه محصول مشابه این کود، اینجا را کلیک نمایید.
جهت مطالعه بیشتر درباره کود کینگ فول منیزیم امکس در سایت شرکت تولید کننده اینجا را کلیک کنید.

محصول میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب لیتر در هکتار توضیحات
همه محصولات ۱۰۰ ۰/۵-۱ در دوران رشد رویشی و بر اساس میزان کمبود

Go to Top