لینورون اگریمن

علف کش لینورون اگریمن یک علف کش انتخابی، سیستمیک، با خاصیت ابقائی و مقداری خاصیت تماسی است که مانع عمل فتوسنتز گیاه شده و قابل استفاده در خاک و بر روی شاخ و برگ گیاه می باشد. لینورون عمدتا از طریق ریشه جذب شده و در آوند چوب به سمت بالا حرکت می کند. به همین دلیل معمولا این علف کش به صورت پیش رویشی و مخلوط با خاک مصرف می گردد. اما کاربرد پس رویشی و برگپاش آن هم در برخی محصولات انجام می شود. لینورون در صورت مصرف در خاک دارای باقیمانده است و باید به میزان حساسیت محصول بعدی توجه شود.

بسته بندی: ۱ لیتر

برند:

اگریمن

royal | about | logo | agriman

توضیحات

علف کش لینورون اگریمن یک علف کش انتخابی، سیستمیک، با خاصیت ابقائی و مقداری خاصیت تماسی است که مانع عمل فتوسنتز گیاه شده و قابل استفاده در خاک و بر روی شاخ و برگ گیاه می باشد. لینورون عمدتا از طریق ریشه جذب شده و در آوند چوب به سمت بالا حرکت می کند. به همین دلیل معمولا این علف کش به صورت پیش رویشی و مخلوط با خاک مصرف می گردد. اما کاربرد پس رویشی و برگپاش آن هم در برخی محصولات انجام می شود. لینورون در صورت مصرف در خاک دارای باقیمانده است و باید به میزان حساسیت محصول بعدی توجه شود.

قبل از استفاده برچسب را با دقت مطالعه نمایید.

بسته بندی:  ۱ لیتر

محصول آفت میزان مصرف زمان مصرف
هویج علف های هرز پهن برگ و باریک برگ ۲/۵ لیتر در هکتار پیش رویشی
نخود ( دیم) علف های هرز پهن برگ و باریک برگ ۲ لیتر در هکتار قبل از کاشت و مخلوط با خاک
عدس ( دیم) علف های هرز پهن برگ و باریک برگ ۵ لیتر در هکتار قبل از کاشت و مخلوط با خاک

Go to Top