تاراس دوگال

Spirodiclofen SC 24

تاراس، حشره کش و کنه کشی است انتخابی، غیر سیستمیک و تماسی که در تکامل کنه ها ایجاد اختلال نموده و از سنتز چربی ممانعت می کند. تاراس انواع کنه ها از جنس های پانونیکوس، تترانیکوس، فیلوکوپتروتا و … را در گیاهان متنوع مانند مرکبات، انگور، توت فرنگی، درختان میوه و … کنترل می کند. تاراس حاوی اسپیرودیکلوفن و از گروه تترونیک اسید می باشد.

بسته بندی: ۰/۵ لیتر

برند:

دوگال

royal | about | logo | agriman

توضیحات

Spirodiclofen SC 24

تاراس، حشره کش و کنه کشی است انتخابی، غیر سیستمیک  و تماسی که در تکامل کنه ها ایجاد اختلال نموده و از سنتز چربی ممانعت می کند.  تاراس انواع کنه ها از جنس های پانونیکوس، تترانیکوس، فیلوکوپتروتا و … را در گیاهان متنوع مانند مرکبات، انگور، توت فرنگی، درختان میوه و … کنترل می کند. تاراس حاوی اسپیرودیکلوفن و از گروه تترونیک اسید می باشد.

قبل از استفاده برچسب را با دقت مطالعه نمایید.

بسته بندی: ۰/۵ لیتر

محصول آفت هدف میزان مصرف توضیحات
پسته پسیل پسته

Agonoscena pistaciae

۰/۲-۰/۲۵ در هزار
مرکبات کنه زنگار

Phyllocoptruto oleivora

۰/۲۷ در هزار اگر جمعیت شکارگر بالا باشد دوز 0/18 در هزار استفاده شود.
مرکبات کنه قرمز

Panonychus citri

۰/۲-۰/۳ در هزار بسته به جمعیت کنه و در تناوب با سایر کنه کش ها
سیب کنه قرمز اروپایی

Panonychus ulmi

۰/۵-۰/۶ در هزار
سیب کنه تارتن دو نقطه ای

Tetranychus spp

۰/۵-۰/۶ در هزار

Go to Top