شرکت رویال مدتی است از شعار ترکیب هوشمندانه رویال در تبلیغات خود استفاده می کند. این کار به طور برجسته تری در دهمین نمایشگاه نهاده های کشاورزی تهران دیده شد. در این مقاله قصد داریم به این موضوع بپردازیم که «ترکیب هوشمندانه رویال» چیست؟ و اساسا ترکیب هوشمندانه رویال با سایر برنامه‌های پیشنهادی تغذیه‌ای و کنترل آفات چه فرقی دارد؟

ترکیب هوشمندانه رویال

ترکیب هوشمندانه رویال

مقدمه

تولید گندم در هر کشوری از جنبه های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اهمیت دارد و افزایش میزان تولید و بهره‌وری از اهداف اغلب کشور‌های دنیا است. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به دلیل واقع شدن بخش اعظمی از سطح آن در کمربند خشکی کره زمین و محدودیت‌هایی که کاهش بارندگی و ذخایر آبی ایجاد کرده‌اند تولید گندم و سایر محصولات کشاورزی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در حال حاضر ۳۴ درصد سطح زیر کشت گندم به کشت آبی اختصاص دارد و عملکرد متوسط کشوری برای این نوع کشت حدود ۳۷۰۰ کیلوگرم در هکتار است. با توجه به پایین بودن میزان عملکرد در کشت دیم (‌حدود ۱ تن در هکتار)‌ و سطح زیاد آن، لزوم حفظ خاک در کشاورزی پایدار و تولید اقتصادی گندم اهمیت افزایش عملکرد در کشت آبی و دیم بیشتر احساس می شود.

افزایش عملکرد در واحد سطح، راه‌حل‌ها و موانع

راه‌های مختلفی برای افزایش عملکرد در واحد سطح متصور است که از آن جمله می‌توان به استفاده از بذور اصلاح شده، کنترل درست و به موقع علف‌های هرز، آفات و بیماری‌ها، رعایت مقدار مناسب بذر در هکتار و کاربرد کود‌ها اشاره کرد.

ایجاد بذر‌های جدید و با توان تولید بالا که با شرایط اقلیمی کشور مساعد باشد نیازمند تحقیقات زیاد است و معمولا در زمان‌های کوتاه امکان‌پذیر نیست. کنترل علف‌های هرز نیز یکی از چالش‌های بزرگ و هرساله گندم‌کاران است. در برخی موارد عدم توانایی کافی کشاورزان، کارشناسان و توصیه‌کنندگان در تشخیص علف‌های هرز و توصیه و کاربرد علف‌کش‌های مناسب منجر به عدم موفقیت کنترل آنها و در نتیجه کاهش عملکرد نهایی می‌شود. کاربرد مستمر برخی از علف‌کش‌ها در طی سال‌های متمادی نیز باعث بروز مقاومت علف‌های هرز به آن‌ها شده است.

خسارت آفاتی مانند سن گندم و سوسک سیاه و بیماری‌هایی مانند زنگ زرد هر ساله با توجه به شرایط آب و هوایی و عوامل زراعی و مدیریتی متغیر است. افزایش آگاهی کشاورزان در زمینه شناسایی و روش‌های کنترل آنها می‌تواند از کاهش عملکرد از این طریق جلوگیری کند.

تراکم کاشت بر اساس روش کاشت، شرایط اقلیمی، خصوصیات رقم، بافت خاک، نوع کشت ( آبی یا دیم) و … متغیر است و باید برای دستیابی به بهترین عملکرد به این موارد توجه داشت. استفاده از کود‌های بذرمال می تواند در تعیین میزان بذر در هکتار و افزایش عملکرد موثر باشد. شرایط در این مورد از مزرعه‌ای به مزرعه‌ای دیگر متفاوت است و باید با مشورت کارشناسان و تجربیات محل تعیین شود.

استفاده از کود های پایه به صورت پیش کاشت و به مقدار مناسب تاثیر خوبی در تولید نهایی محصول گندم دارد. اما با استفاده از این کود‌ها نمی‌توان به حداکثر ظرفیت تولید ارقام گندم دست پیدا کرد. مهم ترین دلیل این موضوع کم بودن میزان مواد آلی در خاک‌های کشاورزی ایران است. این مشکل در مناطقی که آیش رعایت نمی‌شود و باقیمانده محصول قبلی (کاه و کلش) سوزانده می‌شود بیشتر وجود دارد.  همچنین pH خاک‌های کشور در محدوده قلیایی است و جذب تعدادی از عناصر غذایی میکرو و ماکرو را برای گیاه مشکل می‌کند. برای جبران این نقص، کاربرد ترکیبات حاوی هیومیک و فولویک اسید در خاک و همراه با آبیاری توصیه می شود. این محصولات می‌توانند قبل از کاشت یا در دوران رشد به خاک اضافه گردند.

از دیگر راه‌های افزایش عملکرد کاربرد ترکیبات نسبتا جدیدی مانند جلبک‌های دریایی، اسید‌های آمینه و تنظیم‌کننده‌های رشد است که عموما مصرف آن‌ها از طریق خاک امکان پذیر یا اقتصادی نیست. این ترکیبات بایستی از طریق محلول‌پاشی روی اندام‌های هوایی به گیاه برسند.

ترکیب هوشمندانه رویال

جهت تکمیل برنامه‌های تغذیه‌ای مزارع گندم،‌ شرکت رویال ساکار تجارت با استفاده از تجربه کارشناسان خود و شرکت‌های تامین‌کننده و همچنین بررسی‌های اقتصادی به ترکیبی دست یافته و به کشاورزان گندم‌کار معرفی نموده است که نتیجه آن افزایش عملکرد مزرعه و درآمد کشاورز خواهد بود. این توصیه، نه یک برنامه غذایی و نه یک برنامه کنترل آفات است. بلکه تلفیقی از انواع روش‌ها و توصیه‌هایی است که می تواند به افزایش عملکرد کمک کند.

ترکیب هوشمندانه رویال در گندم شامل دو مرحله محلول‌پاشی است که یکی در دوران پنجه‌زنی و دیگری در دوران رشد خوشه انجام می‌شود. معمولا برای محلول‌پاشی مرحله اول مشکلی وجود ندارد و با سمپاش تراکتوری بوم‌دار یا لانس قابل اجرا است. اما در مرحله دوم با توجه به شیوه کاشت و امکانات موجود می‌توان از سمپاش تراکتوری بوم‌دار با چرخ های باریک و بلند یا از پهپاد‌های سمپاش استفاده کرد.

در مرحله اول که معمولا پس از کاربرد علف کش صورت می‌گیرد ۲ لیتر از کود بیو‌۲۰ امکس به همراه ۱۰ عدد قرص جیبرلیک اسید در هکتار استفاده می‌شود. این کوددهی جهت تحریک به رشد بیشتر ریشه و اندام‌های رویشی گیاه صورت می‌گیرد. در نتیجه این محلول‌پاشی پنجه‌زنی با سرعت و حجم بیشتری انجام می‌گیرد. بدیهی است که هرچه گندم در این مرحله حجم بایومس بیشتری داشته باشد در مرحله ساقه‌روی و پس از آن در پر‌شدن دانه عملکرد بهتری خواهد داشت. از نتایج دیگر کاربرد این ترکیب در مرحله اول برطرف کردن تنش‌های احتمالی وارده به گندم ناشی از علف‌کش ها است.

کود بیو‌۲۰ امکس یک ترکیب متعادل از NPK با نسبت ۲۰-۲۰-۲۰ و مجموعه کاملی از ریز مغذی‌ها است که با بهره‌گیری از ۲۸ درصد عصاره جلبک دریایی توانایی منحصر به فردی در افزایش رشد، برطرف کردن تنش‌ها و سایزگیری دارد. قرص جیبرلیک اسید حاوی تنظیم کننده رشد گیاهی جیبرلین از نوع GA3 است. این تنظیم‌کننده به طور طبیعی در همه گیاهان تولید می‌شود و عامل رشد رویشی، افزایش طول سلول و شادابی گیاه است. این قرص‌ها حاوی ۱۰ درصد از این تنظیم‌کننده‌رشد هستند. قرار گرفتن این دو کالا در کنار یکدیگر یک سینرژی (هم‌افزایی) خوبی ایجاد کرده و اثرات توصیف شده در بالا را بهبود می بخشد. این ترکیب همچنین باعث بهبود جذب عناصر از خاک شده و راندمان مصرف کود‌های خاکی را افزایش می‌دهد.

در مرحله دوم که پس از بیرون آمدن خوشه و شروع پر‌شدن دانه انجام می گیرد دو کود سکوئنشیال‌۲ امکس و آمینور به میزان به ترتیب ۲ و ۱ لیتر در هکتار توصیه می شوند. البته این دوز مربوط به سمپاش تراکتوری است و در محلول‌پاشی با پهپاد به ۱.۵ و ۰.۵ کاهش می‌یابد. کود‌دهی در این مرحله ضمن تامین پتاسیم لازم برای وزن‌گیری دانه ها، انواع ریز‌مغذی‌ها را نیز فراهم کرده تا راندمان مصرف کود‌های پتاسیمی نیز افزایش یابد. ترکیب توصیه شده در این مرحله از عوارض تنش‌های احتمالی در زمان پر‌شدن دانه نیز جلوگیری می‌کند.

کود سکوئنشیال‌۲ امکس یک ترکیب پتاس‌بالا از NPK با نسبت 40-20-10 و مجموعه کاملی از ریز‌مغذی‌ها است. عنصر پتاسیم در این مرحله نقش به سزایی در افزایش وزن هزار دانه گندم دارد. بخش اعظمی از کود‌های پتاسه که ابتدای فصل به زمین داده شده‌اند در این زمان از دسترس گیاه خارج شده است. لذا تامین سریع و کم هزینه پتاسیم از طریق محلول‌پاشی منطقی به نظر می‌رسد. ریز‌مغذی‌های موجود در سکوئنشیال‌۲ باعث بهبود جذب و انتقال عناصر و افزایش وزن هزار دانه می‌گردند.

آمینور امکس حاوی همه اسید آمینه‌های لازم برای رشد گیاه است و از نظر اسید آمینه‌های مرتبط با مقاومت به تنش‌ها بسیار غنی می‌باشد. آمینور همچون سایر کود‌های امکس بسیار با‌کیفیت تهیه شده و میزان مصرف آن نسبت به محصولات مشابه کمتر است. در زمان پر‌شدن دانه در گندم تنش‌هایی مانند گرما و خشکی محتمل هستند و چنانچه اثرات شوری خاک نیز از عوامل محدود‌کننده رشد در مزرعه باشند، کاربرد آمینور باعث جلوگیری از وقوع خسارت از این طرق می‌گردد.

توصیه‌های بیشتر:

بدیهی است که نمی‌توان یک برنامه کلی برای همه مزارع گندم در همه نقاط کشور توصیه کرد. لذا، در ادامه به برخی از نکته‌هایی که ممکن است مواجه شد اشاره می‌کنیم:

در سال‌های پر‌باران می‌توان برنامه تشریح شده در بالا را در کشت دیم هم به کار برد. اما در صورت کم بودن باران تنها کاربرد مرحله اول توصیه می‌گردد.

در کشت دیم می توان به جای کود بیو۲۰ در مرحله اول از کود سکوئنشیال‌۱ امکس استفاده کرد و تعداد قرص‌های جیبرلیک اسید را به ۵ عدد در هکتار کاهش داد. کود سکوئنشیال‌۱ امکس یک ترکیب فسفر‌بالا از NPK با نسبت ۲۰-۴۰-10 و مجموعه کاملی از ریز‌مغذی‌ها است.

از کود کینگ‌فول روی‌مس‌منگنز که برخی از آن به عنوان کینگ‌فول سه‌گانه نام می برند، برای بذرمال کردن به میزان ۱ لیتر به ازاء هر ۱۰۰۰ کیلوگرم بذر استفاده می‌شود. این کود همچنین در مرحله قبل از ظهور خوشه یا آبستنی به میزان ۰.۵ تا ۱ لیتر در هکتار به صورت محلو‌پاشی استفاده می‌شود. نتیجه این کاربرد افزایش تعداد دانه در خوشه و جلوگیری از پوکی خوشه است.

کود زینرجی امکس حاوی روی، مس و گوگرد است و نتایج استفاده از آن در مرحله قبل از خوشه شگفت انگیز بوده است. این کود نیز مانند کینگ‌فول روی‌مس‌منگنز از پوک شدن دانه در خوشه جلوگیری می‌کند.

علف‌کش تیفیس که برای کنترل علف‌های هرز پهن‌برگ و باریک‌برگ در گندم استفاده می‌شود با توجه به فرمولاسیون خاصی که دارد ضمن اثر بخشی بهتر، تنش کمتری در گندم ایجاد کرده و باقی‌مانده کمتری در خاک برجای می گذارد.  نتایج کاربرد همزمان علف‌کش تیفیس و قرص جیبرلیک اسید در مزارع مختلف نشان دهنده کنترل بهتر و تنش کمتر بوده است.

جهت دریافت و مشاهده بروشور «ترکیب هوشمندانه رویال» در گندم اینجا را کلیک نمایید.

تیزر کمیپن «ترکیب هوشمندانه  رویال»