علفکش تیفیس دوگال

علفکش تیفیس دوگال علفکشی پس رویشی از گروه شیمیائی سولفونیل اوره و بازدارنده های ALS است که از دو ماده موثره، همراه با جدیدترین ایمن کننده گندم (مفن پایر دی اتیل) تشکیل شده است. ماده ایمن کننده به صورت یک کاتالیزور عمل می کند و موجب تجزیه سریع مواد موثره علف کش در گندم می شود. مواد موثره تیفیس پس از تماس با برگ علف های هرز داخل آوند های چوب و آبکش به طرف بالا و پایین گیاه حرکت می کند و از طریق جلوگیری از ساخت آنزیم استوهیدروکسی اسید مانع ادامه رشد آن می گردد.

بسته بندی: ۳۰۰ گرم + دو بسته نیم لیتری از اجوانت بیفورس پاور

برند:

دوگال

royal | about | logo | agriman

توضیحات

علفکش تیفیس دوگال و اهمیت آن

تیفیس یک علفکش انتخابی و دو منظوره مزارع گندم است. این علفکش علف های هرز باریک برگ و پهن برگ مزارع گندم را کنترل می کند. تیفیس همراه با اجوانت مخصوص خود، بیوفورس پاور، عرضه می شود. علفکش تیفیس حاوی دو ماده موثره از گروه سولفونیل اوره به نام های مزوسولفورون متیل و یدوسولفورون متیل سدیم به همراه ایمن کننده است.

سطح زیر کشت گندم در کشورهای در حال توسعه 125 میلیون هکتار و در کشورهای توسعه یافته 95 میلیون هکتار است. در ایران زراعت گندم به دلیل سهمی که در تامین غذای مردم و نیز کمک به زراعت های دیگر و تحکیم زیربنای اقتصادی کشور دارد، به تنهایی بیش از 50 درصد از اراضی کشاورزی کشور را شامل می شود.

علف های هرز از موثرترین عوامل کاهنده ی محصولات زراعی مختلف از جمله گندم هستند. میانگین کاهش عملکرد ناشی از رقابت علف های هرز در مزارع گندم ایران حدود 23 درصد است. استفاده به موقع از سموم مصرفی مناسب یکی از عواملی است که ارتباط مستقیم با کنترل علف های هرز گندم دارد.

عوامل موثر بر کارایی علفکش تیفیس

  • علفکش تیفیس با فرمولاسیون دبلیوجی را در مرحله رشدی 1 ت 3 علف های هرز که معمولا همزمان با شروع رشد مجدد گندم پس از طی شدن سرما است مصرف نمایید.
  • علفکش تیفیس را بر روی علف های هرز در حال رشد فعال به کار ببرید.
  • سمپاشی علفکش تیفیس با فرمولاسیون دبلیوجی را به روشی انجام دهید که پوشش کامل و یکنواخت حاصل شود و حداقل 200 لیتر آب در هکتار مصرف شود.
  • از کاربرد این علفکش بر روی گندمی که با حشره کش های فسفره مانند کلرپیریفوس تیمار شده یا قرار است تیمار شود به دلیل امکان گیاه سوزی خودداری نمایید. در صورتی که تناوب این دو آفتکش لازم است یک فاصله 4 هفته ای را در نظر بگیرید.
  • برای کسب بهترین نتیجه علفکش تیفیس دبلیوجی را با دز 300 گرم در هکتار به همراه 1 لیتر از اجوانت مخصوص آن بیوفورس پاور استفاده نمایید.

میزان سمیت علفکش تیفیس دوگال

LD۵۰ خوراکی برای موش صحرایی: 5000mg/kg<

جهت مطالعه بیشتر درباره این محصول در سایت شرکت تولید کننده اینجا را کلیک کنید.

محصول آفت هدف میزان مصرف
گندم (زمستانه) علف های هرز کشیده و پهن برگ
۳۰۰ گرم در هکتار + ۱ لیتر اجوانت

 

Go to Top