تیفیس دوگال

Mesosulfuron-Methyl 3 + Iodosulfuron-Methyl Sodium 0.6 WG

تیفیس علفکشی پس رویشی از گروه شیمیائی سولفونیل اوره و بازدارنده های ALS است که از دو ماده موثره، همراه با جدیدترین ایمن کننده گندم (مفن پایر دی اتیل) تشکیل شده است. ماده ایمن کننده به صورت یک کاتالیزور عمل می کند و موجب تجزیه سریع مواد موثره علف کش در گندم می شود. مواد موثره تیفیس پس از تماس با برگ علف های هرز داخل آوند های چوب و آبکش به طرف بالا و پایین گیاه حرکت می کند و از طریق جلوگیری از ساخت آنزیم استوهیدروکسی اسید مانع ادامه رشد آن می گردد.

بسته بندی: ۳۰۰ گرم + دو بسته نیم لیتری از اجوانت بیفورس پاور

برند:

دوگال

royal | about | logo | agriman

توضیحات

Mesosulfuron-Methyl 3 + Iodosulfuron-Methyl Sodium 0.6 WG

تیفیس علفکشی پس رویشی از گروه شیمیائی سولفونیل اوره و بازدارنده های ALS است که از دو ماده موثره، همراه با جدیدترین ایمن کننده گندم (مفن پایر دی اتیل) تشکیل شده است. ماده ایمن کننده به صورت یک کاتالیزور عمل می کند و موجب تجزیه سریع مواد موثره علف کش در گندم می شود. مواد موثره تیفیس پس از تماس با برگ علف های هرز داخل آوند های چوب و آبکش به طرف بالا و پایین گیاه حرکت می کند و از طریق جلوگیری از ساخت آنزیم استوهیدروکسی اسید مانع ادامه رشد آن می گردد.

بسته بندی: ۳۰۰ گرم + دو بسته نیم لیتری از اجوانت بیفورس پاور

محصول آفت هدف میزان مصرف
گندم (زمستانه) علف های هرز کشیده و پهن برگ
۳۰۰ گرم در هکتار + ۱ لیتر اجوانت

علف کش تیفیس اگر به درستی مصرف شود، پایدار ترین کنترل پس رویشی علف های هرز را در گندم پاییزه ارائه می کند. بنابراین، جهت کسب بهترین نتیجه و دستیابی به کارایی موثر این علف کش لازم است اطلاعات کافی قبل از مصرف داشته باشید.
مواد موثره علف کش تیفیس دبلیو جی
مزو سولفورون 30 گرم در کیلوگرم + یدوسولفورون متیل سدیم 6 گرم در کیلوگرم + مفن پایر دی اتیل 9۰ گرم در کیلوگرم (ایمن کننده گندم)
تیفیس علفکشی پس رویشی از گروه شیمیائی سولفونیل اوره و بازدارنده های ALS است که از دو ماده موثره، همراه با جدیدترین ایمن کننده گندم (مفن پایر دی اتیل) تشکیل شده است. ماده ایمن کننده به صورت یک کاتالیزور عمل می کند و موجب تجزیه سریع مواد موثره علف کش در گندم می شود. مواد موثره تیفیس پس از تماس با برگ علف های هرز داخل آوند های چوب و آبکش به طرف بالا و پایین گیاه حرکت می کند و از طریق جلوگیری از ساخت آنزیم استوهیدروکسی اسید مانع ادامه رشد آن می گردد.
عوامل موثر بر کارایی تیفیس دبلیوجی
کارایی علف کش تیفیس به عوامل مختلفی همچون مرحله رشدی علف هرز، وضعیت مقاومت به علف کش ها در مزرعه، دما و شرایط خاک، کیفیت سمپاشی، ارتفاع بوم و … بستگی دارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به بروشور مراجعه کرده یا با کارشناسان شرکت مشورت نمایید.

برای کسب بهترین نتیجه:
• علف کش تیفیس را با دز 300 گرم در هکتار به همراه 1 لیتر از اجوانت مخصوص آن، بیفورس پاور استفاده نمایید.
• علف کش تیفیس را در مرحله رشدی 11 تا 13 علف های هرز که معمولا همزمان با شروع رشد مجدد گندم پس از طی شدن سرما است مصرف نمایید.
• علف کش تیفیس را بر روی علف های هرز درحال رشد فعال به کار ببرید.
• سمپاشی علف کش تیفیس را به روشی انجام دهید که پوشش کامل و یکنواخت حاصل شود و حداقل 200 لیتر آب در هکتار مصرف شود.
• از کاربرد تیفیس بر روی گندمی که با حشره کش های فسفره مانند کلرپیریفوس تیمار شده یا قرار است تیمار شود به دلیل امکان گیاه سوزی خودداری کنید. در صورتی که تناوب این دو آفت کش لازم است یک فاصله 4 هفته ای را در نظر بگیرید.
محدودیت ها و هشدار ها:
• از مصرف تیفیس در مزارعی که گندم آن به دلایل ذیل تحت استرس می باشد ، خودداری نمائید : سرما (یخبندان)، گرمای زیاد (خشکی خاک)، کمبود مواد غذایی در خاک ، ضعیف بودن گیاه به علت آفات و بیماریها ، خاکهای شور و بالاخره باقی ماندن آب در سطح مزرعه (غرقاب)
• از عدم بارش باران تا 6 ساعت بعد از مصرف تیفیس اطمینان حاصل نمائید .
• از باد برگی یا پاشیدن تیفیس روی سایر گیاهان خودداری شود .
• با توجه به اینکه این علف کش همراه اجوانت اختصاصی خود عرضه می شود نیاز به افزودن روغن جهت افزایش اثر علفکشی نمی باشد .
• از اختلاط با سایر آفت کش ها خودداری نمایید.
• از علفکش تیفیس بیش از یک بار در هر فصل زراعی استفاده ننمایید .
• جز در موارد ذکر شده در برچسب مصرف نشود .
• از مصرف آن در مزارع جو شدیدا خودداری کنید.
• در صورتیکه گندم به صورت آبی کشت گردد و یا میزان بارندگی بیش از ۴۰۰ میلی متر در سال باشد محدودیتی برای کشت دوم وجود ندارد. با این وجود توصیه می گردد که از مصرف تیفیس ۱۲۰ روز گذشته باشد و زمین قبل از کشت دوم به عمق ۳۰ – ۲۰ سانتی متر شخم زده شود .
• چنانکه مزرعه گندمی که با علف کش تیفیس سمپاشی شده بطور ناگهانی در اثر سرما زدگی و یا هر دلیل دیگری از بین برود می توان بعد از ۱۵ روز ، محصولاتی نظیر گندم ، جو و یونجه کاشت ، مشروط بر اینکه خاک حداقل تا عمق ۲۵ سانتی متری بخوبی شخم زده شود .

 

Go to Top