کود دی پی ۹۸ امکس

دی پی ۹۸ حاوی فسفر کاملا محلول در آب ( فسفیت) است که در صورت محلول پاشی به سرعت جذب و انتقال می شود. فسفر های با منبع فسفات در آوند چوبی حرکت می کنند اما دی پی ۹۸ در هر دو جهت بالا و پایین در آوند چوبی و آبکش حرکت می کند. در نتیجه فسفر را در ریشه و اندام هوایی تامین می کند.

فسفر برای دستیابی به عملکرد مطلوب در همه گیاهان لازم است.

بسته بندی:  ۱ لیتر

برند:

امکس

royal | about | logo | agriman
دسته: ,

توضیحات

عنصر درصد جرمی درصد حجمی
نیتروژن کل ۳% ۴%
فسفر قابل استفاده ۲۸% ۳۷/۵%
پتاسیم محلول ۱۳% ۱۷/۴%
محصول میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب لیتر در هکتار توضیحات
کاهو ۴۰۰ ۴ ۷-۱۰ روز بعد از کاشت
سیب زمینی ۴۰۰ ۲ همزمان با شروع تشکیل غده
خانواده کلم ۴۰۰ ۲ مرحله ۲ تا ۴ برگی
پیاز و پیازچه ۴۰۰ ۲ مرحله ۳ تا ۴ برگی
هویج ۴۰۰ ۲ مرحله ۳ تا ۴ برگی
سیب ۴۰۰ ۴ پس از ریزش گلبرگ ها
توت فرنگی و سایر توت ها ۴۰۰ ۴ تشکیل جوانه
مرکبات ۴۰۰ ۴ ۲ تا ۳ کاربرد با فواصل ۱۰ روز
انگور ۴۰۰ ۲-۴ ۲ تا ۳ کاربرد با فواصل ۱۰ روز

Go to Top