رودر دوگال

Fosethyl-AL WP 80

رودر یک قارچ کش سیستمیک از گروه فسفونات ها است. این قارچ کش خاصیت پیشگیری و درمان دارد و برای بیماری های ناشی از پیتیوم، فیتوفتورا، پلاسموپارا و برمیا توصیه می شود. بنابراین، قادر است گموز در درختان مرکبات و پسته، بادزدگی در سیب زمینی و برخی سفیدک های داخلی را در گیاهان مختلف کنترل کند. رودر به صورت محلول پاشی روی اندام هوایی مصرف می شود و به دلیل خاصیت سیستمیک خوبی که دارد قادر به کنترل بیماری ها در ریشه نیز هست. رودر همچنین قابلیت مصرف در خاک هم دارد.

بسته بندی: ۱ کیلوگرم

برند:

دوگال

royal | about | logo | agriman

توضیحات

Fosethyl-AL WP 80

رودر یک قارچ کش سیستمیک از گروه فسفونات ها است. این قارچ کش خاصیت پیشگیری و درمان دارد و برای بیماری های ناشی از پیتیوم، فیتوفتورا، پلاسموپارا و برمیا توصیه می شود. بنابراین، قادر است گموز در درختان مرکبات و پسته، بادزدگی در سیب زمینی و برخی سفیدک های داخلی را در گیاهان مختلف کنترل کند. رودر به صورت محلول پاشی روی اندام هوایی مصرف می شود و به دلیل خاصیت سیستمیک خوبی که دارد قادر به کنترل بیماری ها در ریشه نیز هست. رودر همچنین قابلیت مصرف در خاک هم دارد.

بسته بندی: ۱ کیلوگرم

محصول آفت هدف میزان مصرف
مرکبات گموز مرکبات
Phytophthora citrophthora
۲ در هزار

Go to Top