زلوس دوگال

thiacloprid OD 24

زلوس حشره کشی تماسی و گوارشی با خواص سیستمیک است که با اثر بر روی اعصاب مرکزی حشرات آن ها را از بین می برد. این حشره کش حاوی ماده موثره تیاکلوپرید از گروه شیمیایی نئونیکوتینوئید است و برای کنترل طیف گسترده ای از آفات مصرف می شود.

بسته بندی: ۰/۵ لیتر

برند:

دوگال

royal | about | logo | agriman

توضیحات

thiacloprid OD 24

زلوس حشره کشی تماسی و گوارشی با خواص سیستمیک است که با اثر بر روی اعصاب مرکزی حشرات آن ها را از بین می برد. این حشره کش حاوی ماده موثره تیاکلوپرید از گروه شیمیایی نئونیکوتینوئید است و برای کنترل طیف گسترده ای از آفات مصرف می شود.

بسته بندی: ۰/۵ لیتر

محصول آفت هدف میزان مصرف
پسته پسیل پسته

Agonoscena pistaciae

۰/۳ در هزار
سیب کرم سیب

Cydia pomonella

۰/۳ در هزار
کلزا سوسک گرده خوار ۰/۳ در هزار
پسته سوسک سرشاخه خوار ۰/۷۵ در هزار به همراه ۲ در هزار روغن ولک
پسته سن پسته ۰/۴ در هزار

بهترین زمان مصرف زلوس بلافاصله پس از ظاهر شدن پوره های پسیل می باشد و یا به محض رویت حشرات بالغ و پوره های آن.

Go to Top