سوپر استم ۳ سی اگریمن

سوپر استم 3 سی اگریمن در پنبه از طریق کنترل رشد رویشی و جلوگیری از رشد طولی سلول ها و هدایت منابع غذایی به سمت فاز زایشی و تولید قوزه باعث افزایش عملکرد می شود. از اثرات فیزیکی و قابل مشاهده بر روی پنبه می توان به کوتاه تر شدن و قوی تر شدن ساقه، کاهش فاصله میانگره ها، همزمانی رسیدگی قوزه ها، افزایش تعداد قوزه و زودرس شدن محصول اشاره کرد.این ماده در گیاهان مختلف فواید و اثرات خاصی دارد.

بسته بندی: ۱ لیتر

برند:

اگریمن

royal | about | logo | agriman

توضیحات

سوپر استم 3 سی اگریمن

سوپر استم 3 سی اگریمن یک تنظیم کننده رشد با ماده موثره کلرمکوات کلراید است که بر روی تولید کننده‌های جیبرلیک اسید در گیاه اثر گذاشته و آن را کنترل می‌کند. این ماده از طریق کاهش فعالیت مریستم انتهایی باعث انتقال منابع غذایی به سایر اندام ها می‌شود. اثرات و خواص این ماده در گیاهان مختلف به شکل‌های متفاوتی بروز می‌کند.

سوپر استم 3 سی اگریمن در پنبه از طریق کنترل رشد رویشی و جلوگیری از رشد طولی سلول ها و هدایت منابع غذایی به سمت فاز زایشی و تولید قوزه باعث افزایش عملکرد می شود. از اثرات فیزیکی و قابل مشاهده بر روی پنبه می توان به کوتاه تر شدن و قوی تر شدن ساقه، کاهش فاصله میانگره ها، همزمانی رسیدگی قوزه ها، افزایش تعداد قوزه و زودرس شدن محصول اشاره کرد.

سوپر استم ۳ سی اگریمن در غلات باعث کوتاه تر شدن ساقه، زودرس شدن و افزایش عملکرد می شود. در تولید نشاء می توان برای کاهش ارتفاع نشاء و افزایش قطر ساقه و حجم ریشه از سوپر استم ۳ سی استفاده کرد.

کاربرد سوپر استم 3 سی اگریمن در گیاه پنبه

پنبه اساسا گیاهی چند ساله است که به صورت یکساله کاشته می شود. ارتفاع گیاه معمولا بین 60 تا 120 سانتی متر و طول دوره رشد آن 200 روز است. این ویژگی ها با توجه به رقم و شرایط اقلیمی می تواند تغییر کند.

این گیاه چند ساله میل زیادی به رشد رویشی دارد و آنچه که کشاورزان پنبه کار اغلب با آن درگیر هستند کنترل رشد و افزایش تعداد قوزه است. یکی از روش های متداول برای این کار سرزنی است. این کار علاوه بر صرف وقت و نیروی انسانی اثربخشی چندانی هم ندارد. کاربرد تنظیم کننده های رشد به این منظور یکی از روش های پیشرفته و موثر است.

زودرسی از دیگر مزایای کاربرد سوپر استم 3 سی اگریمن در گیاه پنبه است. این امر می تواند در پیشگیری از عوامل نامساعد و کاهنده عملکرد و کیفیت پنبه مانند بارندگی که معمولا در ابتدای پاییز رخ می دهند موثر باشد.

میزان و زمان مصرف

از مهمترین نکات استفاده از تنظیم کننده های رشد زمان صحیح استفاده از آن ها است. سوپراستم 3 سی نیز از این قاعده مستثنی نیست. این تنظیم کننده باید در زمان ابتدای ورود گیاه پنبه به فاز زایشی یا همان ابتدای زمان گلدهی استفاده شود.

سوپر استم 3 سی در مزارع پنبه به میزان 500 میلی لیتر در هکتار بر روی گیاهان محلول پاشی می شود.

سوپر استم 3 سی اگریمن سربلند در آزمون

در سال های اخیر در مناطق عمده پنبه کاری کشور مانند خراسان رضویف شمالی و جنوبی، گلستان و فارس کشاورزان پیشرو از سوپر استم 3 سی در کشت پنبه استفاده نمودند و اثرات مفید آن در افزایش عملکرد و درآمد نهایی را مشاهده نمودند.

جهت مشاهده محصول مشابه، سوپر استم 3 سی، اینجا را کلیک کنید.

محصول مقدار مصرف مقدار آب جهت محلول پاشی زمان مصرف
پنبه ۰.۵ لیتر در هکتار ۲۰۰ تا ۳۰۰ لیتر ۱۱۰-۹۰ روز پس از کاشت
>

Go to Top