پایرین دوگال

Bifenazate SC 24

پایرین کنه کشی غیر سیستمیک با ماده موثره بیفنازات می باشد که باعث تشنج بر روی حشره ، فلج آنی و در نهایت مرگ آن می گردد. پایرین یک کنه کش تماسی با ماندگاری نسبتا زیاد است که تخم و سایر مراحل متحرک کنه ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

بسته بندی: ۰/۵ لیتر

برند:

دوگال

royal | about | logo | agriman

توضیحات

Bıfenazate SC 24

پایرین کنه کشی غیر سیستمیک با ماده موثره بیفنازات می باشد که باعث تشنج بر روی حشره ، فلج آنی و در نهایت مرگ آن می گردد. پایرین یک کنه کش تماسی با ماندگاری نسبتا زیاد است که تخم و سایر مراحل متحرک کنه ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

قبل از استفاده برچسب را با دقت مطالعه نمایید.

بسته بندی: ۰/۵ لیتر

محصول آفت هدف میزان مصرف
خیار و توت فرنگی گلخانه کنه تارتن دو نقطه ای
۰/۳ در هزار
رز گلخانه کنه تارتن دو نقطه ای
۰/۵ در هزار
سیب کنه قرمز اروپایی ۰/۷ در هزار

Go to Top