پلیاس دوگال

پلیاس مخلوطی از دو تنظیم کننده رشد طبیعی گیاه،‌جیبرلیک اسید های GA4 و GA7 که باعث بزرگ شدن و طویل شدن سلول می شود و ۶-بنزیل آدنین که تقسیم سلولی را بیشتر می کند، است. وقتی بر طبق دستورالعمل برچسب بر روی درختان با مدیریت صحیح و سالم در شرایط مطلوب آب و هوایی به کار برده شود شکوفایی جوانه های جانبی و رشد شاخه ها را زیاد می کند. زاویه شاخه ها را بهبود می دهد و فرم کلی درخت را برای محصول دهی بهتر و سریع تر آماده می کند.

بسته بندی: 0.5 لیتر

برند:

دوگال

royal | about | logo | agriman

توضیحات

پلیاس مخلوطی از دو تنظیم کننده رشد طبیعی گیاه،‌جیبرلیک اسید های GA4 و GA7 که باعث بزرگ شدن و طویل شدن سلول می شود و ۶-بنزیل آدنین که تقسیم سلولی را بیشتر می کند، است. وقتی بر طبق دستورالعمل برچسب بر روی درختان با مدیریت صحیح و سالم در شرایط مطلوب آب و هوایی به کار برده شود شکوفایی جوانه های جانبی و رشد شاخه ها را زیاد می کند. زاویه شاخه ها را بهبود می دهد و فرم کلی درخت را برای محصول دهی بهتر و سریع تر آماده می کند.

.

 

 

جهت مشاهده اطلاعات پلیاس دوگال در سایت شرکت تولید کننده اینجا را کلیک کنید.

 

 

محصول زمان مصرف میزان مصرف
سیب جلوگیری از ریزش میوه و رشد بهتر میوه ها 60تا 100 میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب
گلابی جلوگیری از ریزش میوه و رشد بهتر میوه ها ۶۰ میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب

Go to Top