پوئرتو دوگال

spirotetramate SC 10

پوئرتو حشره کشی سیستمیک است که از ساخت چربی در بدن حشرات جلوگیری به عمل آورده و پس از محلول پاشی از طریق آوند چوب و آبکش به طرف بالا و پایین گیاه حرکت می کند. این حشره کش از گروه تترامیک اسید بوده و برای کنترل آفات مکنده گزینه مناسبی است.

بسته بندی: ۰/۵ لیتر

برند:

دوگال

royal | about | logo | agriman

توضیحات

spirotetramate SC 10

پوئرتو حشره کشی سیستمیک است که از ساخت چربی در بدن حشرات جلوگیری به عمل آورده و پس از محلول پاشی از طریق آوند چوب و آبکش به طرف بالا و پایین گیاه حرکت می کند. این حشره کش از گروه تترامیک اسید بوده و برای کنترل آفات مکنده گزینه مناسبی است.

بسته بندی: ۰/۵ لیتر

محصول آفت هدف میزان مصرف
پسته پسیل پسته

Agonoscena pistaciae

۰/۵ در هزار
پیاز تریپس پیاز

Thrips tabaci

۰/۶ لیتر در هکتار
مرکبات سپردار قهوه ای

Chrysomphalous dictyospermi

۰/۷۵ در هزار
گوجه فرنگی سفید بالک گلخانه

Trialeurodes vaporariorum

۰/۷۵ در هزار
گوجه فرنگی سفید بالک

Bemisia tabaci

۰/۷۵ لیتر در هکتار
سیب سپر دار واوی

Lepidosaphes malicola

۰/۷۵ در هزا

Go to Top