پیتیو پرو دوگال

قارچ‌کش پیتیو پرو دوگال از دو ماده موثره با مکانیسم اثرهای متفاوت ساخته شده و برای پیشگیری و درمان طیف وسیعی از بیماری‌ها قابل توصیه است. فاموکسادون از طریق ممانعت از انتقال الکترون در میتوکندری مانع رشد قارچ و جوانهٰ‌زنی اسپور آنها شده و دارای اثر حفاظتی و ابقائی است. سیموکسانیل دارای اثر حفاظتی و درمانی بوده و از جوانه‌زنی اسپور قارچ‌ها جلوگیری می‌کند. همچنین دارای اثر سیستمیک موضعی می‌باشد.
بهتر است برای کسب نتیجه مطلوب از این قارچ‌کش قبل از ظهور علائم یا در زمان شروع‌ آلودگی از آن استفاده نمایید.

بسته بندی: ۰/۲ کیلوگرم

برند:

دوگال

royal | about | logo | agriman

توضیحات

قارچ‌کش پیتیو پرو دوگال

قارچ‌کش پیتیو پرو دوگال قارچ‌کشی با طیف اثر وسیع جهت پیشگیری و درمان است که برای کنترل سفیدک داخلی کدوئیان و بادزدگی سیب‏‌زمینی به ثبت رسیده است. این قارچ‌کش از دو ماده موثره با نحوه عمل متفاوت به نام‏‌های سیموکسانیل و فاموکسادون تشکیل شده است.

فاموکسادون به گروه اکسازولیدین دیون Oxazolidindionez تعلق داشته و از تنفس میتوکندریال جلوگیری می‌‏کند. این قارچکش موجب توقف رشد میسیلیوم قارچ می‌شود و از ادامه حیات اسپرها ممانعت می‏‌کند. فاموکسیت یک قارچ‌کش حفاظتی، پیشگیری کننده، درمانی و تماسی است که دوام بسیار خوبی دارد.

سیموکسانیل به گروه استامیدها (اتیل اوره) تعلق داشته و عمدتا یک قارچ‌کش معالج است (هر چند که دارای خاصیت پیشگیری کننده نیز است). همچنین سیموکسانیل از تشکیل سلول‏‌های قارچ عامل بیماری جلوگیری می‏‌کند.

نحوه کاربرد

جهت مصرف ابتدا سمپاش مناسب را انتخاب و کالیبره نموده و سپس تا نیمه پُر از آب کنید. پس از آن مقدار مورد نیاز آفت کش پیتیو پرو را با توجه به دُزهای توصیه شده در جدول روی برچسب، در حالی که پمپ سمپاش در حال کار کردن است به آن بیافزایید و سپس نیمه دیگر سمپاش را با آب پُر کنید. پیتیو پرو با ترکیبات قلیایی قابلیت اختلاط ندارد. در صورت نیاز به اختلاط با سایر سموم و کودها با کارشناس گیاه پزشک مشورت نمایید. زمان مناسب مصرف این قارچ‌کش قبل از ظهور علائم یا در زمان شروع آلودگی است.

به منظور جلوگیری از پدیده مقاومت این آفت‌کش در تناوب با سایر قارچ‌کش‏‌ها مصرف شود. لازم به ذکر است که کلیه سموم آفت‏‌کش می‏‌بایست با نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شوند و جز در موارد مشروح نباید مورد استفاده قرار بگیرد.

دوره کارنس و میزان سمیت قارچ‌کش پیتیو پرو دوگال

دوره کارنس: حداقل فاصله از آخرین سمپاشی تا برداشت محصول برای سبزیجات 3 روز است.

LD50 خوراکی برای موش صحرایی: 1333> mg/kg

جهت مطالعه بیشتر درباره این محصول در سایت شرکت تولید کننده اینجا را کلیک کنید.

محصول آفت هدف میزان مصرف
خانواده کدوئیان سفیدک کرکی
Pseudoperonospora cubensis
۲۰۰ گرم در هکتار
سیب زمینی بادزدگی
Phytophthora infestans
۲۰۰ گرم در هکتار

Go to Top