کود سکوئنشیال ۲ امکس

سکوئنشیال ۲ یک کود امولسیون حاوی عناصر اصلی، منیزیم و ریز مغذی های کلاته است.
پتاسیم به مقدار زیادی در دوران نهایی رشد و نمو گیاه لازم است. پتاسیم تحرکات روزنه را تنظیم می کند و سیستم های متابولیسم را برای انتقال قند ها مدیریت می کند.
سکوئنشیال ۲ در دوران رشد زایشی ضمن تامین پتاسیم کافی تعادل سایر عناصر غذایی را نیز حفظ می کند. سکوئنشیال 2 حاوی منیزیم که عنصری ضروری برای فتوسنتز است و در خاک های سبک و شنی کمبود آن مشاهده می شود نیز می باشد. سکوئنشیال ۲ باعث بهبود کیفیت میوه و افزایش توان مقابله با تنش های محیطی می گردد.

بسته بندی:  ۱ لیتر

برند:

امکس

royal | about | logo | agriman
دسته: ,

توضیحات

کود سکوئنشیال ۲ امکس یک کود امولسیون حاوی عناصر اصلی، منیزیم و ریز مغذی های کلاته است.
پتاسیم به مقدار زیادی در دوران نهایی رشد و نمو گیاه لازم است. پتاسیم تحرکات روزنه را تنظیم می کند و سیستم های متابولیسم را برای انتقال قند ها مدیریت می کند.
سکوئنشیال ۲ در دوران رشد زایشی ضمن تامین پتاسیم کافی تعادل سایر عناصر غذایی را نیز حفظ می کند. سکوئنشیال 2 حاوی منیزیم که عنصری ضروری برای فتوسنتز است و در خاک های سبک و شنی کمبود آن مشاهده می شود نیز می باشد. سکوئنشیال ۲ باعث بهبود کیفیت و رنگ گیری میوه و افزایش توان مقابله با تنش های محیطی می گردد.

عنصر درصد جرمی درصد حجمی
نیتروژن کل ۶/۳۳% ۱۰/۰۰%
نیتروژن نیتراتی ۵/۹۱% ۹/۳۳%
نیتروژن آمونیاکی ۰/۴۲% ۰/۶۷%
فسفر قابل استفاده ۱۲/۶۶% ۲۰/۰۰%
پتاسیم محلول در آب ۲۵/۳۲% ۴۰/۰۰%
منیزیم ۰/۹۵% ۱/۵%
آهن ۰/۱۱۱% ۰/۱۷۶%
روی ۰/۰۵۶% ۰/۰۸۸%
مس ۰/۰۵۶% ۰/۰۸۸%
منگنز ۰/۰۵۶% ۰/۰۸۸%
بور ۰/۰۲۲% ۰/۰۳۵%
مولیبدن ۰/۰۰۰۸% ۰/۰۰۱۲%
محصول میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب لیتر در هکتار توضیحات
غلات ۶۰۰ ۲/۵ رفع کمبود پتاسیم، تکرار هر ۱۰ تا ۱۴ روز در صورت لزوم
گوجه فرنگی و فلفل ۲۵۰ ۲-۳ اولین کاربرد سه هفته پس از انتقال نشاء، دومین کاربرد ۱۴ روز بعد
میوه ها ۳۰۰ ۲-۳ ۲ تا ۳ کاربرد پس از تشکیل میوه ، تکرار هر ۱۰ تا ۱۴ روز
سبزیجات برگی ۵۰۰ ۲-۳ ۱ تا ۲ کاربرد در دوران رشد
صیفی جات ۳۰۰ ۲-۳ ۲ تا ۳ کاربرد پس از تشکیل میوه
رز و گیاهان زینتی ۱۰۰-۲۰۰ ۲ کاربرد ماهانه برای گیاهان دائمی، ۲ کاربرد با فاصله ۱۴ روز برای گیاهان یکساله
سایر محصولات ۳۰۰-۵۰۰ ۳ رفع کمبود پتاسیم، تکرار هر ۱۰ تا ۱۴ روز در صورت لزوم

Go to Top