کود کینگ فول مس امکس

کود کینگ فول مس امکس سوسپانسیونی از مجموعه کود های کینگ فول است که حاوی غلظت بالایی از عناصر ریز مغذی هستند تا اطمینان از جذب را افزایش دهند.
مس یک عنصر ریز مغذی است که در بسیاری از سیستم های آنزیمی نقش دارد. برخی از آنها تشکیل گرده و باروری هستند که کمبود مس در این سیستم ها بر روی رشد و عملکرد گیاه تاثیر می گذارد.

بسته بندی:  ۲۵۰ میلی لیتر

برند:

امکس

royal | about | logo | agriman
دسته: ,

توضیحات

عنصر درصد جرمی درصد حجمی
مس ۲۹/۵۰% ۵۰/۰۰%
محصول میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب لیتر در هکتار توضیحات
گندم و جو ۲۰ ۰/۲-۰/۵ مرحله ۳ تا ۵ برگی و مرحله ظهور برگ پرچم
مرکبات ۲۰ ۰/۲-۰/۵ ۳ تا ۴ مرحله در دوران رشد رویشی
لوبیا و سویا ۲۰ ۰/۲-۰/۵ ۱ تا ۲ مرحله در دوران ۳ تا ۵ برگی
ذرت ۲۰ ۰/۲-۰/۵ ۱ تا ۲ مرحله در دوران ۶ تا ۱۰ برگی
گوجه فرنگی، خیار، فلفل و ملون ها ۲۰ ۰/۲-۰/۵ شروع از ۱۰ روز بعد از انتقال نشاء و تکرار با فواصل ۷ روز تا پایان دوره
نیشکر ۲۰ ۰/۲-۰/۵ پوشش ساقه ها در زمان کاشت یا محلول پاشی در شروع فصل بارانی

Go to Top