کود مایع کب

کلسیم یک عضو اصلی ساخت دیواره سلولی و غشاء ها است. کلسیم در ساختمان تیغه میانی سلول‌ها و بافت گیاهی در ترکیبی به نام پکتات کلسیم وجود دارد و تا زمانی که مقدار آن به اندازه کافی باشد از تخریب دیواره پکتینی جلوگیری می‌شود. محدودیت در دسترسی به کلسیم به شدت بر تقسیم سلولی اثر منفی گذاشته و پایداری و نفوذپذیری دیواره سلولی را تحت تاثیر قرار می دهد. میوه‌هایی که کلسیم بالایی دارند بهتر می توانند حمل و نقل شوند. حداقل ۶۰ درصد کلسیم در گیاهان در دیواره سلولی قرار دارد. کلسیم موجود در دیواره سلولی از سلول‌ها در مقابل میکروب‌هایی که تلاش دارند با شکستن دیواره وارد سلول شوند را ممانعت می‌کند. همچنین کلسیم باعث انقباض سطوح غشاء سلولی می‌شود که در نتیجه سلول آب کمتری از دست می‌دهد. افزایش محتوای کلسیم میوه ،افزایش  ماندگاری میوه و مقاومت در برابر بیماری های فیزیولوژیک مانند لکه تلخی و پوسیدگی گلگاه را در پی دارد.

دسته: ,

توضیحات

عنصر درصد جرمی درصد حجمی
نیتروژن کل ۸% ۱۲%
بور محلول ۲% ۳%
کلسیم محلول ۱۰% ۱۵%
محصول میزان مصرف توضیحات
میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب لیتر در هکتار
خربزه، فلفل، گوجه فرنگی ۲۵۰-۴۰۰ ۲-۳ 6 تا 12 کاربرد از گلدهی ( بویژه در دوران تنش گرمایی)
هندوانه، خیار، کدو، طالبی ۲۵۰-۴۰۰ ۲-۳ 6 تا 10 کاربرد از گلدهی ( بویژه در دوران تنش گرمایی)
کلم، گل کلم، کاهو ۴۰۰ ۲/۵ 4 تا 6 کاربرد، ضروع قبل از تشکیل سر
کرفس ۴۰۰ ۲ کاربرد هفتگی
گیاهان زینتی ۱۵۰ ۱ در تمام مراحل رشد
آووکادو ۵۰۰ ۳-۴ کاربرد ماهانه
درختان میوه ۲۵۰-۴۰۰ ۲-۳ بعد از برداشت و قبل از ریزش برگ ها

کلسیم، یک عنصر غیر متحرک است که با حرکت آب در فرایند تعرق جا به جا می‌شود. در نتیجه زمانی که گیاه به هر دلیلی روزنه ها را ببندد و میزان تعرق کاهش یابد، میزان کلسیم جذب شده هم کاهش می یابد. به این خاطر که این ماده در درون بافت‌ها انتقالش به کندی است بنابراین باید به صورت پیوسته در دسترس گیاه قرار بگیرد. کلسیم از برگ‌های پیر به برگ‌های جدید و نوک ساقه انتقال نمی یابد. لذا محلول پاشی منظم  کلسیم بر روی برگ ها و میوه ها بهترین راه برای رساندن کلسیم به میوه های در حال رشد است.

کب  فرمولاسیونی بهبود یافته از کالمکس است که مقدار بور بیشتری دارد. لذا از آن برای گل دهی بهتر و جهت فروت ست می توان استفاده کرد.

استحکام میوه، رنگ گیری بهتر و افزایش تحمل در برابر تنش های محیطی از نتایج کاربرد کب می باشند.

بسته بندی:  ۱ لیتر

Go to Top