سوپر استم ۳ سی اگریمن

سوپر استم 3 سی حاوی ماده کلرومکوات کلراید که یک تنظیم کننده رشد است می باشد. این ماده در حقیقت بر روی تولید کننده های جیبرلیک اسید  در گیاه اثر می گذارد  و تولید جیبرلیک اسید را کاهش می دهد. به طور کلی باعث کند شدن فعالیت مریستم انتهایی شده و منجر به انتقال منابع غذایی به سمت سایر اندام ها می شود. این ماده در گیاهان مختلف فواید و اثرات خاصی دارد.

بسته بندی: ۱ لیتر

برند:

اگریمن

royal | about | logo | agriman

توضیحات

سوپر استم 3 سی در پنبه از طریق کنترل رشد رویشی و جلوگیری از رشد طولی سلول ها و هدایت منابع غذایی به سمت فاز زایشی و تولید قوزه باعث افزایش عملکرد می شود. از اثرات فیزیکی و قابل مشاهده بر روی پنبه می توان به کوتاه تر شدن و قوی تر شدن ساقه، کاهش فاصله میانگره ها، همزمانی رسیدگی قوزه ها، افزایش تعداد قوزه و زودرس شدن محصول اشاره کرد.

سوپر استم ۳ سی در غلات باعث کوتاه تر شدن ساقه، زودرس شدن و افزایش عملکرد می شود. در تولید نشاء می توان برای کاهش ارتفاع نشاء و افزایش قطر ساقه و حجم ریشه از سوپر استم ۳ سی استفاده کرد.

بسته بندی: ۱ لیتر

محصول مقدار مصرف مقدار آب جهت محلول پاشی زمان مصرف
پنبه ۰.۵ لیتر در هکتار ۲۰۰ تا ۳۰۰ لیتر ۱۱۰-۹۰ روز پس از کاشت

Go to Top