قرص جیبرلیک اسید اگریمن

قرص جیبرلیک اسید اگریمن حاوی ۱۰ درصد جیبرلین است که برای افزایش عملکرد محصولات مختلف در دنیا استفاده می شود. در ایران نیز قرص مگافیل از دیرباز برای افزایش عملکرد و کیفیت انگور استفاده می شود. با این حال، از این قرص می توان برای افزایش اندازه میوه در درختان هسته دار، درختان دانه دار، توت فرنگی و افزایش رشد و سبزینگی در گیاهان دیگر استفاده کرد.

بسته بندی: جعبه حاوی ۱۰ قرص

برند:

اگریمن

royal | about | logo | agriman

توضیحات

قرص جیبرلیک اسید اگریمن حاوی ۱۰ درصد جیبرلین است که برای افزایش عملکرد محصولات مختلف در دنیا استفاده می شود. در ایران نیز قرص مگافیل از دیرباز برای افزایش عملکرد و کیفیت انگور استفاده می شود. با این حال، از این قرص می توان برای افزایش اندازه میوه در درختان هسته دار، درختان دانه دار، توت فرنگی و افزایش رشد و سبزینگی در گیاهان دیگر استفاده کرد.

بسته بندی: جعبه حاوی ۱۰ قرص

محصول مقدار مصرف هدف
انگور ۲ قرص در ۱۰۰ لیتر آب تنظیم کننده و عامل رشد گیاه برای افزایش رشد خوشه و اندازه دانه

Go to Top