قرص جیبرلیک اسید اگریمن

قرص جیبرلیک اسید اگریمن حاوی ۱۰ درصد جیبرلین است که برای افزایش عملکرد محصولات مختلف در دنیا استفاده می شود. در ایران نیز قرص مگافیل از دیرباز برای افزایش عملکرد و کیفیت انگور استفاده می شود. با این حال، از این قرص می توان برای افزایش اندازه میوه در درختان هسته دار، درختان دانه دار، توت فرنگی و افزایش رشد و سبزینگی در گیاهان دیگر استفاده کرد.

بسته بندی: جعبه حاوی ۱۰ قرص

برند:

اگریمن

royal | about | logo | agriman

توضیحات

قرص جیبرلیک اسید اگریمن

قرص جیبرلیک اسید اگریمن حاوی ۱۰ درصد جیبرلین است که برای افزایش عملکرد محصولات مختلف در دنیا استفاده می شود. در ایران نیز قرص جیبرلیک اسید از دیرباز برای افزایش عملکرد و کیفیت انگور استفاده می شود. با این حال، از این قرص می توان برای افزایش اندازه میوه در درختان هسته دار، درختان دانه دار، توت فرنگی و افزایش رشد و سبزینگی در گیاهان دیگر استفاده کرد.

اثرات فیزیولوژیکی جیبرلین ها

اثر بر روی رشد

جیبرلین‌ها رشد طولی بعضی از گیاهان کوتاه قد و سایر  گیاهان طبیعی مانند برنج، کاهو، گندم و خیار را امکان‌ پذیر می‌‌سازند. جیبرلین‌ها اثر شگفت آوری بر روی طویل شدن ساقه گیاهان طوقه‌ای دارند. این خاصیت در گیاهان دوساله باعث تشکیل گل در سال اول می‌گردد. فعالیت تقسیم سلولی مریستم زیر راسی واریته‌های نخود کوتاه قد و ذرت به جیبرلین‌ها حساس بوده و بوسیله این هورمون‌ها تحریک می‌‌شوند. طویل شدن سلولی بیش از تقسیم سلولی در نتیجه تحریک رشد با این هورمون‌ها است. این هورمون‌ها حتی در گیاهان گندم یا جو که اشعه دیده‌اند و در آنها تقسیم سلولی کاملا متوقف شده هنوز موثر هستند. همچنین یک رابطه خطی بین تحریک رشد محور زیر لپه کاهو با GA3 و افزایش وزن خشک وجود دارد.
این رشد طولی با یک نوع افزایش قابل توجه دیکتیوزوم ها ، بوسیله یک نوع تکثیر آندوپلاسمی و افزایش سلول ها اتفاق می ‌افتد.

سایر اثرات جیبرلین‌ها

جیبرلین‌ها بخصوص GA7 و GA4 موجب تولید میوه‌‌های بدون دانه یا بکرزایی در بعضی گونه‌‌های گیاهی می‌شود. همچنین اگر جیبرلین‌ها به مقدار زیاد یا به عنوان همکاری با سیتوکینین بکار روند؛ موجب رشد زیاد برگ‌ها می‌شوند که غالبا سطح برگ‌ها به دو برابر حد طبیعی می‌‌رسد. جیبرلین در بیشتر موارد خفتگی دانه‌ها را نیز برطرف می‌‌کند. بخصوص در مورد دانه‌هایی که خفتگی حساس به نور دارند مانند کاهو که جیبرلین جانشین نور سرخ می‌شود. به عبارت دیگر، مانند نور سرخ خفتگی این گونه دانه‌ها را برطرف می‌‌کند. در این عمل معمولا جیبرلیک اسید به غلظت نسبتا قوی بکار برده می‌شود ( 10-3 گرم در میلی ‌لیتر).

جیبرلین‌ها می‌توانند بازدارندگی رویش دانه را که توسط اسید آبسیزیک در مورد جنین‌های نخود حاصل شده‌اند برطرف نمایند. متقابلاً اسید آبسیزیک می‌تواند اثر محرک جیبرلین‌ها را تضعیف کند. ولی در عین حال عمل آن عمومی نیست. عمل تضاد آبسیزیک که در چندین پدیده مشاهده می‌شود ممکن است مربوط به یک نوع تشابه ساختاری به جیبرلین باشد. زیرا اسید آبسیزیک یک سزکوئی‌ترپن است. اعمالی مانند خفتگی جوانه‌ها با جیبرلین برطرف می‌‌شود. با کاربرد جیبرلین‌ها ممکن است که این تنظیم کننده‌ها به عنوان آنتاگونیست‌های اسید آبسیزیک عمل کنند. جیبرلین‌ها ورود به خفتگی جوانه‌های درختان و درختچه‌ها که بوسیله روزهای کوتاه القا ‌می‌شود را به تاخیر می‌‌اندازند.

مصرف قرص جیبرلیک اسید اگریمن در انگور

در انگور اندازه حبه‌ها و طول خوشه‌ها از طریق مصرف هورمون جیبرلیک اسید بر روی انگور تامپسون بی دانه واکثر ارقام تازه خوری افزایش می‌یابد. معمولاً هورمون جیبرلیک اسید با غلظت 10 تا 15 قسمت در میلیون به صورت محلول‌پاشی زمانی که 50 % گل‌ها در مرحله شکوفه باشند؛ مصرف می‌شود و در صورتی که یک تا دو هفته بعد از محلول‌پاشی با غلظت 40 قسمت در میلیون تکرار شود؛ نتیجه بهتری حاصل می‌شود .

با اعمال این محلول‌پاشی خوشه‌ها باز شده و از در هم رفتگی حبه‌ها جلوگیری می‌شود و از این نظر که با افزایش حجم خوشه و باز شدن آن بیماری سفیدک سطحی و خسارت کرم خوشه‌خوار انگور نیز کاهش پیدا می‌کند ؛ عملی مطلوب است.  همچنین در صنعت مالت‌سازی جیبرلین‌ها فعالیت آلفا-آمیلاز و در نتیجه هیدرولیز نشاسته را در بذور بدون جنین جو بالا می‌برند.

برای مطالعه سایر مطالب مرتبط با این کالا اینجا را کلیک کنید.

محصول مقدار مصرف هدف
انگور ۲ قرص در ۱۰۰ لیتر آب تنظیم کننده و عامل رشد گیاه برای افزایش رشد خوشه و اندازه دانه

Go to Top