قرص مگافیل دوگال

مگافیل دوگال فرمولاسیون قرص از جیبرلیک اسید به میزان ۱۰ درصد است که برای افزایش عملکرد محصولات مختلف در دنیا استفاده می شود. در ایران نیز قرص مگافیل از دیرباز برای افزایش عملکرد و کیفیت انگور استفاده می شود. با این حال، از این قرص می توان برای افزایش اندازه میوه در درختان هسته دار، درختان دانه دار، توت فرنگی و افزایش رشد و سبزینگی در گیاهان دیگر استفاده کرد.

بسته بندی: جعبه حاوی ۱۰ قرص

برند:

دوگال

royal | about | logo | agriman

توضیحات

مگافیل دوگال فرمولاسیون قرص از جیبرلیک اسید به میزان ۱۰ درصد است که برای افزایش عملکرد محصولات مختلف در دنیا استفاده می شود. در ایران نیز قرص مگافیل از دیرباز برای افزایش عملکرد و کیفیت انگور استفاده می شود. با این حال، از این قرص می توان برای افزایش اندازه میوه در درختان هسته دار، درختان دانه دار، توت فرنگی و افزایش رشد و سبزینگی در گیاهان دیگر استفاده کرد.

بسته بندی: جعبه حاوی ۱۰ قرص

محصول مقدار مصرف هدف
انگور ۲ قرص در ۱۰۰ لیتر آب تنظیم کننده و عامل رشد گیاه برای افزایش رشد خوشه و اندازه دانه

Go to Top