کود کالمکس گلد امکس

کالمکس گلد کود سوسپانسیونی از کلسیم و طیف متعادلی از ریز مغذی ها است که همراه با اسید آمینه به طور خاصی فرموله شده است. کالمکس گلد برای محلول پاشی طراحی شده است و می تواند بر روی میوه ها و سبزیجات با هدف افزایش استحکام میوه، ماندگاری در انبار، بهبود رنگ و کیفیت پوست مورد استفاده قرار بگیرد. با این حال، اسید‌آمینه های موجود در کالمکس گلد آن را برای استفاده در دوران گل و فروت ست مجهز کرده اند. کالمکس گلد در دوران گل دهی به کار می رود و این اسید های آمینه مسیر های شیمیایی داخلی را برای بهبود فروت ست تحریک می کنند تا در نهایت این کود منجر به افزایش عملکرد بشود.
کلسیم ماده اولیه در ساخت دیواره سلولی و غشاء ها است. محدودیت در دسترسی به کلسیم به شدت بر روی تقسیم سلولی تاثیر گذاشته و پایداری ساختمانی و نفوذپذیری دیواره سلولی را از بین می برد.
افزایش کلسیم میوه باعث افزایش ماندگاری و مقاومت در برابر بیماری های فیزیولوژیک مانند لکه تلخی، آب سوختگی و قهوه ای شدن داخلی می شود.
استفاده از کالمکس گلد در دوران گل دهی و کالمکس در دوران پس از آن ترکیبی مناسب و اقتصادی برای افزایش عملکرد، ماندگاری و استحکام میوه است.

بسته بندی:  ۱ لیتر

برند:

امکس

royal | about | logo | agriman
دسته: ,

توضیحات

عنصر درصد جرمی درصد حجمی
نیتروژن کل ۱۰/۰۰% ۱۶/۰۰%
کلسیم محلول ۱۵/۰۰% ۲۴/۰۰%
منیزیم محلول ۲/۰۰% ۳/۲۰%
منگنز EDTA ۰/۱۰% ۰/۱۶%
آهنEDTA ۰/۱۰% ۰/۱۶%
بور محلول ۰/۰۵۰% ۰/۰۸۰%
مس EDTA ۰/۰۵۰% ۰/۰۸۰%
روی EDTA ۰/۰۵۰% ۰/۰۸۰%
مولیبدن محلول ۰/۰۰۱% ۰/۰۰۱۶%
اسید های آمینه ۵/۵۰% ۹/۰۰%
محصول میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب لیتر در هکتار توضیحات
سیب، میوه های هسته دار و دانه دار و توت ها ۲۵۰ ۲/۵ جهت غلبه بر تنش های ناشی از دمای بالا، رطوبت در دسترس، آفات و بیماری ها و تغذیه ناکافی ۳ کاربرد در شکفتن جوانه ها، گل کامل و ریزش گلبرگ ها
خیار، گوجه فرنگی، بادنجان، انواع لوبیا ۲۵۰ ۲/۵ جهت بهبود فروت ست. در آغاز و پایان گل دهی
پنبه ۲۵۰ ۲/۵ جهت غلبه بر تنش های ناشی از دمای بالا، رطوبت در دسترس، آفات و بیماری ها و تغذیه ناکافی. ۳ کاربرد  از اولین گل دهی سپس تکرار با فواصل هفتگی
کاهو، کلم ۲۵۰ ۲/۵ اولین کاربرد در ۶ تا ۷ برگی سپس تکرار با فواصل دو هفته
خربزه، طالبی، انگور ۲۵۰ ۲/۵ جهت غلبه بر تنش های ناشی از دمای بالا، رطوبت در دسترس، آفات و بیماری ها و تغذیه ناکافی. ۳ کاربرد  از آغاز تا پایان گل دهی

Go to Top