کود کینگ فول روی – مس – منگنز امکس

کود کینگ فول روی، مس، منگنز یک سوسپانسیون بسیار غلیظ از این سه عنصر برای برطرف کردن کمبود آنها است.
کینگ فول روی مس منگنز با مواد اولیه از گرید دارویی با اندازه ذرات ریز و تکنولوژی eba™ برای بهبود جذب از مسیر های متعدد و افزایش راندمان فرموله شده است.
مس، منگنز و روی برای عملکرد گیاه و فیزیولوژی آن ضروری هستند و نقش مهمی در مسیر های متابولیک ضروری برای سلامتی و رشد بازی می کنند. طیف وسیعی از محصولات زراعی به کمبود های این عناصر حساس هستند و منجر به کاهش عملکرد و کیفیت در آنها می شود.
مس:
• عضو مهمی از آنزیم ها و فعالیت ‌آنها است و فتوسنتز را افزایش داده و تبخیر و تعرق را تنظیم می کند.
• موجب تحریک فعالیت تثبیت نیتروژن در گیاهان خانواده بقولات شده و مقاومت در برابر برخی بیماری ها را افزایش می دهد.
منگنز:
• نقش مهمی در فتوسنتز و سیستم های آنزیمی دارد.
• علائم کمبود آن شامل برگ ها زرد شده و کند شدن فرایند بلوغ می باشد.
روی:
• برای مراحل ابتدایی رشد و نمو ضروری است.
• در تبدیل اسید های آمینه به پلی پپتید ها، پروتئین ها و هورمون ها ( مانند اکسین) مهم است.
• در فرایند تنظیم غشاء های سلولی برای غلبه با تنش های اکسیداتیو در جریان فتوسنتز شرکت دارد.
• از نشانه های کمبود آن توقف رشد است.

بسته بندی:  ۱ لیتر

برند:

امکس

royal | about | logo | agriman
دسته: ,

توضیحات

عنصر درصد جرمی درصد حجمی
روی ۶/۵۰% ۱۱/۰۰%
مس ۴/۷۰% ۸/۰۰%
منگنز ۱۹/۴۰% ۳۳/۰۰%
محصول میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب لیتر در هکتار توضیحات
سبزیجات گلخانه ای ۵۰-۱۰۰ ۰/۲۵-۰/۵۰ شروع از ۱۰ روز بعد از انتقال نشاء و تکرار با فواصل ۷ روزه تا پایان فصل رشد
پسته ۵۰-۱۰۰ ۰/۵-۱ افزایش عملکرد و تحمل تنش های محیطی
سویا و لوبیا ۵۰-۱۰۰ ۰/۲۵-۰/۵۰ ۱ تا ۲ کاربرد
ذرت ۵۰-۱۰۰ ۰/۲۵-۰/۵۰ ۱ تا ۲ کاربرد
مرکبات ۵۰-۱۰۰ ۰/۲۵-۰/۷۵ ۳ یا ۴ کاربرد در دوران رشد رویشی
نیشکر ۵۰-۱۰۰ ۰/۲۵-۰/۵۰ ساقه ها را در زمان کاشت پوشش دهید یا در شروع فصل بارانی محلول پاشی کنید
گندم و جو ۵۰-۱۰۰ ۰/۲۵-۰/۵۰ ۱ تا ۲ کاربرد در مرحله ۳ تا ۵ برگی و ظهور برگ پرچم

Go to Top